Reliquie e reliquiari dal mare a Genova e in Liguria fra la prima Crociata e il Duecento

Název: Reliquie e reliquiari dal mare a Genova e in Liguria fra la prima Crociata e il Duecento
Variantní název:
  • Relikvie a relikviáře přicházející po moři do Janova a Ligurie mezi první křížovou výpravou a 13. stoletím
Zdrojový dokument: Convivium. 2014, roč. 1, č. 1, s. 76-87
Rozsah
76-87
  • ISSN
    2336-3452 (print)
    2336-808X (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
plný text nepřístupný
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
As in the records of many medieval cities, arrivals and translations of holy relics recur in the history of Genoa. The Mediterranean is the constant background in this analysis; in many cases, the individual events, considered over the long term, characterize actual historical dynamics or are symbols of new political, legal, social and economic settlements. After a brief summary of the earliest relic translations – which took place between the late-sixth and tenth centuries and are attested in the historical, hagiographical, and archaeological sources – this paper turns to some case studies of the eleventh and thirteenth centuries, the memory of which is also recorded through such material evidence as reliquaries still preserved in Genoese and Ligurian churches and museums. Among these, the paper highlights the silver casket containing the ashes of Saint John the Baptist, which reached Genoa in the crucial time of Crusade, reform, and birth of the Comune and which advanced the creation of a veritable official cult of the Genoese state.
Příchod a translace svatých relikvií se opakují v historii Janova stejně jako v záznamech jiných středověkých měst. Středozemí je jevištěm těchto událostí, které jsou v mnoha případech příznakem aktuálních historických dějů a symbolem konstituce nových politických, právních, sociálních a ekonomických rovnováh. Po stručném shrnutí nejranějších translací relikvií, které se uskutečnily mezi 6. a 10. stoletím a jsou doloženy v historických, hagiografických a archeologických pramenech, se tento článek obrací k analýze některých případových studií z 11. a 13. století. Relikvie jsou rovněž potvrzeny materiálními důkazy, jako jsou relikviáře uchovávané v Janově a v jiných ligurijských chrámech a muzeích. Mezi těmito památkami autor vyzdvihuje stříbrnou krabičku obsahujícící popel sv. Jana Křtitele. Tyto ostatky se dostaly do Janova v klíčovou dobu první křížové výpravy, reformy a zrození "komuny" a rozvinuly oficiální kult janovského státu.