Formação de palavras (derivação) : diferenças entre o PP e o PB

Název: Formação de palavras (derivação) : diferenças entre o PP e o PB
Autor: Csaba, Márta
Zdrojový dokument: Études romanes de Brno. 2010, roč. 31, č. 1, s. [249]-258
Rozsah
[249]-258
  • ISSN
    1803-7399 (print)
    2336-4416 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
In my work, i give a brief presentation of the book Formação de Palavras no Português Brasileiro Contemporâneo (Word Formation in Contemporary Brazilian Portuguese) by Antônio José Sandmann, then I present a method for detecting differences in word derivation between the Portuguese of Portugal and that of Brazil on the one hand, and I give a report of the first results of mysurvey, on the other.