Buddhismus a násilí: fakta a fikce

Název: Buddhismus a násilí: fakta a fikce
Variantní název:
  • Buddhism and violence: facts and fictions
Zdrojový dokument: Sacra. 2021, roč. 19, č. 1, s. [51]-58
Rozsah
[51]-58
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Buddhist traditions are often portrayed as exclusively exotic and pacifist. This article, which is designed as an introductory overview of the vast topics connected to the field of study of Buddhism and violence, focuses on the most common stereotypes, prejudices, and clichés that appear mainly in Western media and discourses. This text aims to debunk these long-held misconceptions by showing that violence in all known shapes and forms is an integral part of the world, including that of the Buddhists.
Note
Tento text vznikl v rámci projektu "Obraz, text a zvuk v mezikulturní a mezináboženské komunikaci" (MUNI/A/1495/2020), řešeného Ústavem religionistiky FF MU v roce 2021.
Reference
[1] Gyatso, T. (2005). Essence of the Heart Sutra: The Dalai Lama's Heart of Wisdom Teachings. Boston: Wisdom Publications.

[2] International Campaign for Tibet. Self-immolations. Nalezeno [23.2.2021] na https://savetibet.org/tibetan-self-immolations/.

[3] The Dalai Lama (2008). An Appeal to the Chinese People. Nalezeno [16.2.2021] na https://www.dalailama.com/messages/tibet/appeal-to-the-chinese-people.

[4] Alarid, L. F. & Wang, H.-M. (2001). Mercy and Punishment: Buddhism and the Death Penalty. Social Justice, 28(1), 231–247.

[5] Benn, J. A. (2017). Burning for the Buddha: Self-immolation in Chinese Buddhism. Honolulu: University of Hawai'i Press.

[6] Berkwitz, S. C. (2006). The History of Buddhism in Retrospect. In S. C. Berkwitz (Ed.), Buddhism in World Cultures: Comparative Perspectives. Santa Barbara: ABC-CLIO.

[7] Blažek, P. (2019). Živé pochodně v sovětském bloku: Politicky motivované případy sebeupálení v letech 1966–1989. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů.

[8] Cozort, D. & Shields, J. M. (Eds.) (2018). The Oxford Handbook of Buddhist Ethics. Oxford: Oxford University Press.

[9] Dalton, J. P. (2011). The Taming of the Demons: Violence and Liberation in Tibetan Buddhism. New Haven, CT: Yale University Press.

[10] Faure, B. (2009). Unmasking Buddhism. Oxford: Wiley-Blackwell.

[11] Faure, B. (2011a). Buddhism and Violence. In R. Orsi (Ed.), The Cambridge Companion to Religious Studies (pp. 255–272). Cambridge: Cambridge University Press.

[12] Faure, B. (2011b). Buddhism and Symbolic Violence. In A.R. Murphy (Ed.), The Blackwell Companion to Religion and Violence (pp. 211–226). Oxford: Wiley-Blackwell.

[13] Harvey, P. (2000). An Introduction to Buddhist Ethics: Foundations, Values and Issues Cambridge: Cambridge University Press.

[14] Jenkins, S. (2010). On the Auspiciousness of Compassionate Violence. Journal of the International Association of Buddhist Studies, 33(1–2), 299–331.

[15] Jenkins, S. (2014). Review: The Range of the Bodhisattva, A Mahāyāna Sūtra. Journal of Buddhist Ethics, 21, 431–41.

[16] Jerryson, M. (2010). Introduction. In M. Jerryson & M. Juergensmeyer (Eds.), Buddhist Warfare (pp. 3–16). New York: Oxford University Press.

[17] Jerryson, M. (2015). Buddhists and Violence: Historical Continuity/Academic Incongruities. Religion Compass, 9(5), 141–150. | DOI 10.1111/rec3.12152

[18] Jerryson, M. (2017). Buddhist Traditions and Violence. In M. Juergensmeyer, M. Kitts & M. Jerryson (Eds.), Violence and the World's Religious Traditions (pp. 37–69). Oxford: Oxford University Press.

[19] Jerryson, M. (2018). If You Meet the Buddha on the Road: Buddhism, Politics, and Violence. Oxford: Oxford University Press.

[20] Kapstein, M. (2011). Dějiny Tibetu. Praha: Grada.

[21] Krug, E. G., Mercy, J. A., Dahlberg, L. L., & Zwi, A. B. (2002). The World Report on Violence and Health. The Lancet, 360(9339), 1083–1088. | DOI 10.1016/S0140-6736(02)11133-0

[22] Lopez, D. S., Jr (2012). Příběh buddhismu: Průvodce dějinami buddhismu a jeho učením. Barrister & Principal.

[23] Lopez, D. S., Jr. (1998). Prisoners of Shangri-La: Tibetan Buddhism and the West. Chicago: University of Chicago Press.

[24] Powers, J. (2009). Úvod do tibetského buddhismu: Revidované vydání. Praha: Beta.

[25] Tikhonov, V. & Brekke, T. (Eds.). (2013). Buddhism and Violence: Militarism and Buddhism in Modern Asia. New York: Routledge.

[26] Williams, P. & Tribe, A. (2011). Buddhistické myšlení: Úplné uvedení do indické tradice. Praha: ExOriente.

[27] Williams, P. (2017). Mahájánový buddhismus: Základy nauky. Praha: DharmaGaia.

[28] Zimmermann, M. (Ed.). (2006). Buddhism and Violence. Lumbini: Lumbini International Research Institute.