[Daniel, Ondřej. Násilím proti "novému biedermeieru" : subkultury a většinová společnost státního socialismu a postsocialismu]

Název: [Daniel, Ondřej. Násilím proti "novému biedermeieru" : subkultury a většinová společnost státního socialismu a postsocialismu]
Zdrojový dokument: Sacra. 2017, roč. 15, č. 2, s. 113-116
Rozsah
113-116
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Daniel, Ondřej. Násilím proti "novému biedermeieru" : subkultury a většinová společnost státního socialismu a postsocialismu. Příbram : Pistorius & Olšanská, 2006. 176 s. ISBN 978-80-87855-90-4
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Daniel, O., Kavka, T., Machek, J. et al. (2013). Populární kultura v českém prostoru. Praha: Karolinum.

[2] Daniel, O., Kavka, T., & Machek, J. (Eds.) (2016). Popular Culture and Subcultures of Czech Post-Socialism: Listening to the Wind of Change. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

[3] Daniel, O. et al. (2017). Kultura svépomocí: Ekonomické a politické rozměry v českém subkulturním prostředí pozdního státního socialismu a postsocialismu. Praha: Karlova univerzita.

[4] Kolářová, M. (Ed.) (2011). Revolta stylem: Hudební subkultury mládeže v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství – Sociologický ústav AV ČR, V. V. I.

[5] Smolík, J. (2010). Subkultury mládeže: Uvedení do problematiky. Praha: Grada.

[6] Smolík, J. (2017). Subkultury mládeže: Sociologické, psychologické a pedagogické aspekty. Brno: Mendelova univerzita v Brně.