Čtyři sezóny výzkumu a experimentální výroby vrcholně a pozdně středověké keramiky na vědecko-výzkumné stanici v Panské Lhotě

Název: Čtyři sezóny výzkumu a experimentální výroby vrcholně a pozdně středověké keramiky na vědecko-výzkumné stanici v Panské Lhotě
Variantní název:
  • Four years of examination and experimental production of high medieval and late medieval pottery at the scientific and research base in Panská Lhota
  • Vier Jahre der Untersuchung und experimentellen Herstellung von hoch- und spätmittelalterlicher Keramik auf der forschungs-wissenschaftlichen Basis in Panská Lhota
Zdrojový dokument: Doležalová, Kateřina; Slavíček, Karel; Mazáčková, Jana. Workshopy ke středověké a novověké keramice : Panská Lhota 2015. Měřínský, Zdeněk (editor); Klápště, Jan (editor). 1. vydání Brno: Masarykova univerzita, 2016, pp. 18-24
Rozsah
18-24
Typ
Článek
Jazyk
česky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
Experimentální workshopy k vrcholně a pozdně středověké keramice v Panské Lhotě mají již čtyřletou tradici. Během sedmi uplynulých workshopů byly prezentovány a diskutovány různé keramické soubory a možnosti jejich zpracování. K běžnému makroskopickému popisu přistupuje aplikace přírodovědných analýz. Workshopy, které se od roku 2015 pořádají pod záštitou Katedry UNESCO, pomohly navázat zahraniční spolupráci s Labor für Experimentelle Archäologie v Mayen, jehož zřizovatelem je Römisch-Germanisches Zentralmuzeum Mainz. V experimentální části byly testovány hypotézy týkající se výrobních znaků na keramice, včetně výpalů pomocí rekonstrukcí pyrotechnických zařízení. V současnosti vědecko-výzkumná stanice v Panské Lhotě disponuje vybavením potřebným pro keramické experimenty a zpracování archeologické keramiky.
The experimental workshops on high medieval and late medieval pottery at Panská Lhota already have a four-yearlong tradition. In the course of the past seven workshops, various ceramic assemblages and possibilities of their analysis and evaluation have been presented and discussed. The usual macroscopic description is supplemented with natural scientific analyses. The workshops, which have been organised since 2015 under the auspices of the UNESCO Chair, helped to establish international cooperation with the Laboratory for Experimental Archaeology at Mayen, whose founder is the Romano-Germanic Central Museum Mainz. The experimental part of the workshop tested the hypotheses concerning production marks on pottery, inclusive of firing with the help of reconstructed pyrotechnical devices. The scientific and research base in Panská Lhota currently has the necessary equipment for ceramic experiments and processing of archaeological pottery.