Archeologická (ne)čitelnost nomádů (na příkladě Mongolů - Chalchů)

Název: Archeologická (ne)čitelnost nomádů (na příkladě Mongolů - Chalchů)
Variantní název:
  • Archeological (il)legibility of Nomads (from the example of the Mongols – the Khalkha)
  • Die archäologische (Un)lesbarkeit der Nomaden (am Beispiel der Chalcha-Mongolen)
Zdrojový dokument: Čermáková, Eva. Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 1. Měřínský, Zdeněk (editor); Klápště, Jan (editor); Magar, Bernd (překladatel); Charvátová, Irma (překladatel); Long, Tony (překladatel). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, pp. 7-13
Rozsah
7-13
Typ
Článek
Jazyk
česky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
Tento příspěvek popisuje proces "archeologizace" života jedné mongolské rodiny v přibližně dvouměsíčním časovém úseku. Cílem studie je zachytit co možná nejvíce souvislostí mezi výsledným statickým "archeologickým" záznamem a procesem, jenž jeho vytvoření předcházel. Chtěla bych tímto poukázat na význam etnografických pozorování, která, pokud jsou zaměřená právě na vazby mezi dynamickými ději a jejich hmotnými reflexemi, mohou významně obohatit naši schopnost porozumět "němým" kulturám prehistorickým.
The contribution describes the process of "archaeologization" of the life of a Mongolian family over a period of approximately two months. The objective of the study is to document as many relations as possible between the final static "archaeological" record and the process preceding it. My intention was to point out the importance of ethnographic observations that, when aimed at relations between dynamic situations and their material reflections, can significantly enrich our capacity to understand "silent" prehistoric cultures.
Reference
[1] Amgalan, M. 2004: The cultural monuments of Western Mongolia. Ulaanbaatar.

[2] Bouzek, J. 2005: Pravěk českých zemí v evropském kontextu. Praha.

[3] Fletcher, J. 1986: The Mongols: Ecological and Social Perspectives, Harvard Journal of Asiatic Studies 46/1, 11–50. | DOI 10.2307/2719074

[4] Greenway, P. – Storey, R. – Lafitte, G. 1997: Mongolia. Oakland–London–Paris.

[5] Ingold, T. (ed.)1996: Key debates in anthropology. New York.

[6] Johnson, M. 2003: Archaeological Theory. Malden – Oxford – Victoria.

[7] Myagmarbayar, B. 2006: History of Mongolian ger. Ulaanbaatar.

[8] Podborský, V. 1999: Dějiny pravěku a rané doby dějinné. Brno.

[9] Poucha, P. 1957: Třináct tisíc kilometrů Mongolskem. Praha.

[10] Purev, O. – Purvee, G. 2006: Mongolian Shamanism. Ulaanbaatar.

[11] Tsultem, N. 1987: Mongolian arts and crafts. Ulaanbaatar.