Rozbor výzdoby keramiky ze sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou na lokalitě Znojmo-Novosady

Název: Rozbor výzdoby keramiky ze sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou na lokalitě Znojmo-Novosady
Variantní název:
  • Analysis of ceramic decoration from Znojmo-Novosady, a Moravian Painted Ware Culture location
  • Analyse der Verzierungen auf der Keramik aus der Siedlung der Kultur mit mährischer bemalter Keramik an der Fundstelle Znojmo-Novosady
Zdrojový dokument: Hájek, Zdeněk. Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 2. Měřínský, Zdeněk (editor); Klápště, Jan (editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 34-53
Rozsah
34-53
Typ
Článek
Jazyk
česky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
Práce obsahuje rozbor výzdoby keramiky kultury s moravskou malovanou keramikou na prvním popsaném sídlišti této kultury na našem území, doplněné o informace pocházející z moderního výzkumu. Předkládá komplexní zpracování keramického materiálu a jeho vyhodnocení v rámci starší Ib fáze kultury s moravskou malovanou keramikou (Lengyel I) a následné srovnání s obdobným sídlištěm v Jaroměřicích nad Rokytnou.
This article presents analysis of the decoration of ceramics associated with the Moravian Painted Ware culture on the location that was the first of its kind to be described on Czech territory, together with information from the latest research. It further discusses the processing of ceramic material and its assessment within the Ib phase of the Moravian Painted Ware culture (Lengyel I), as well as comparing it with a similar settlement in Jaroměřice nad Rokytnou.
Reference
[1] ČIŽMÁŘ, Z., 2005: Znojmo – ul. Jarošova, areál bývalých Žižkových kasáren. Nálezová zpráva uložená v archivu ÚAPP Brno.

[2] HARRIS, E. C., 1979: Principles of Archaeological Stratigraphy. London–San Diego.

[3] KOŠTUŘÍK, P., 1979: Neolitické sídliště s malovanou keramikou u Jaroměřic n. R. Studie AÚ ČSAV v Brně VII/1. Praha.

[4] PALLIARDI, J., 1888: Předhistorické památky města Znojma, ČVMSO 5, 53–58, 115–121, 150–157, obr. 1, tab. I–IV.

[5] PALLIARDI, J., 1889: Předhistorické památky města Znojma, ČVMSO 6, 8–12, 69–74, 142–147.

[6] PALLIARDI, J., 1894: Předhistorická sídla na Znojemsku, ČVMSO 1, 91–95, tab. I (Neolitická osada u Velkých Mašovic), 128–138, tab. II–IV (Neolitická osada na Novosadech ve Znojmě).

[7] PALLIARDI, J., 1897: Die neolitischen Ansiedlungen mit bemalter Keramik in Mähren und Niederösterreich, Mittel. D. Praeh. Komm. d. Kai. Akademie d. Wissensch. In Wien, I Band , Nro. 4, 237–264.

[8] PODBORSKÝ, V. – KAZDOVÁ, E. – KOŠTUŘÍK, P. – WEBER, Z., 1977: Numerický kód moravské malované keramiky. Brno.

[9] ŠIMEK, E., 1935: Problémy moravské prehistorie, ČMM 59, 1–66.