Česko-slovenské vzťahy v zrkadle Štúrovej korešpondencie

Název: Česko-slovenské vzťahy v zrkadle Štúrovej korešpondencie
Zdrojový dokument: Vargová, Zuzana. Literární historiografie a česko-slovenské vztahy. Pospíšil, Ivo (editor); Zelenková, Anna (editor). V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2011, pp. 125-136
Rozsah
125-136
Typ
Článek
Jazyk
slovensky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
Príspevok dokumentuje Štúrov vzťah k českých vzdelancom v kontexte Štúrovej korešpondencie z rokov 1834–1855. Nejde pritom o rehabilitáciu názorov na Ľ. Štúra, ale o reflexiu vzájomnej spolupráce, reflexiu dôvodov "československého rozkolu". Zo Štúrovej korešpondencie sme k analýze zvolili listy adresované K. S. Amerlingovi, K. H. Borovskému, F. Palackému a J. V. Staňkovi.
The article documents Štúr's relation to the Czech scholars in the context of Štúr's correspondence from the years of 1834–1855, while the point is not to vindicate the views on Ľ. Štúr, rather to reflect a mutual cooperation, to delineate the reasons of the "Czechoslovak rupture". From Štúr's correspondence we have chosen to analyse those addressed to K. S. Amerling, K. H. Borovský, F. Palacký and J. V. Staňko.