Kosti ptáků z části "horní hrad" středověkého hradu Skály ve Žďárských vrších na Moravě (15. století)

Název: Kosti ptáků z části "horní hrad" středověkého hradu Skály ve Žďárských vrších na Moravě (15. století)
Variantní název:
  • Bird bones from the "horní hrad" sector of the Medieval castle Skály in Žďárské Hills, Moravia (15th century)
Zdrojový dokument: Mlíkovský, Jiří. Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. Měřínský, Zdeněk (editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 58-60
Rozsah
58-60
Typ
Článek
Jazyk
česky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
Zpracován byl malý soubor 39 ptačích kostí z hradu Skály (část "horní hrad") poblíž Jimramova na Moravě (15. století). Většina kostí patřila kuru domácímu. Divocí ptáci byli zastoupeni jedinou kostí koroptve polní. Zjištěná odchylka v počtu křídelních kostí kura naznačuje, že jeho křídla tehdejší obyvatelé hradu používali k nějakému zvláštnímu účelu.
A small sample of 39 bird bones excavated at the Skály castle (part "horní hrad") near Nový Jimramov in Moravia (15th century AD) was analyzed. Most bones belonged to domestic chickens, while the occurrence of wild birds was limited to a single bone of the Grey Partridge. Deviations from expected numbers of bones indicated that local inhabitants used bird wings in some special way.