Podoba jádra hradu Skály v kontextu soudobé hradní produkce

Název: Podoba jádra hradu Skály v kontextu soudobé hradní produkce
Variantní název:
  • The appearance of the core of Skály Castle considered in the context of castles of the period
  • Das Aussehen der Kernburg Skály im Kontext der zeitgenössischen Burgproduktion
Zdrojový dokument: Plaček, Miroslav. Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. Měřínský, Zdeněk (editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 39-46
Rozsah
39-46
Typ
Článek
Jazyk
česky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
Účelem příspěvku bylo nalézt k hradu Skály (okr. Žďár nad Sázavou) dispoziční a vzhledovou analogii. Srovnávání bylo podrobeno několik charakterem blízkých českých i moravských hradů využívajících skalní bloky. Obdobu se ale nepodařilo nalézt již proto, že Skály k typickým skalním hradům nepatří. Stavebník ho vložil do obdélného kotle mezi skalní útesy a přehradil západní stranu, kde skála chyběla. Dokonale se tak přizpůsobil přírodním tvarům. Podle vědomí autora nemá zkoumaný hrad blízkou analogii ani na širším území střední Evropy, a je tudíž jistým unikátem. Obdobou není ani křižácký hrad Le Vaux Moise, který se původně jevil nadějně.
The purpose of the contribution is to find analogies for the layout and appearance of Skály Castle (Žďár nad Sázavou district). The comparison took in several Czech and Moravian castles in which similar use of stone blocks for construction had been made. However, an exactly analogical construction has not been found. One of the reasons is that Skály is not a typical rock castle. It is situated in a rectangular hollow, with a wall built on the western side where there is no rock. The castle thus fitted perfectly into existing natural formations. The author of the article believes that the castle has no close analogies on the broader territory of central Europe either, and is therefore unique. Le Vaux Moise Castle, built during the Crusades and initially appearing a promising analogy, has been ruled out.