Seznam vyobrazení

Název: Seznam vyobrazení
Zdrojový dokument: Dorovský, Ivan. České země a Balkán : kapitoly z dějin česko-makedonských a makedonsko-českých styků. Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, c1973, pp. 236-246
Rozsah
236-246
Typ
Příloha
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence