Faitův přínos pro poznání Makedonie

Název: Faitův přínos pro poznání Makedonie
Zdrojový dokument: Dorovský, Ivan. České země a Balkán : kapitoly z dějin česko-makedonských a makedonsko-českých styků. Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, c1973, pp. [103]-124
Rozsah
[103]-124
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence