Pojęcia czeskiego odrodzenia narodowego i polskiego oświecenia stanisławowskiego jako makrostruktury poznawcze

Název: Pojęcia czeskiego odrodzenia narodowego i polskiego oświecenia stanisławowskiego jako makrostruktury poznawcze
Variantní název:
  • "Oświecenie stanisławowskie" and "odrodzenie narodowe" terms as cognitive macrostructures
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2012, roč. 15, č. 2, s. [149]-155
Rozsah
[149]-155
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Referat prezentuje pojęcia "oświecenia stanisławowskiego" i "czeskiego odrodzenia narodowego". Oba terminy uzywane są w odniesieniu do literatury końca XVIII i początku XIX wieku i oba zostały stworzone w końcu wieku XIX w ramach dyskursu historycznoliterackiego. Do dziś oba te pojęcia uzywane są w kształceniu filologicznym do opisu kultury oświeceniowej, ale równocześnie zmuszają one do pomijania pewnych postaci i idei obecnych w tym czasie w obu obszarach kulturowych. Ninejszy szkic stara się pokazać, że owemu wyłączniu można przeciwdziałać poprzez wykorzystanie nowych perspektyw badawczych, konkretnie zaś memetyki.
The paper focus on two terms from Slavonic history of literature: polish term "oświecenie stanisławowskie" and Czech term "národní obrození". Both this terms are used to describe literature of let 18th and early 19th century and they were created simultaneously in polish and Czech culture at the end of 19th century. Both terms are used in contemporary teaching process as best way to see show enlighment culture of the region but at same time many important writers and ideas cannot be described by using those terms. This paper tries to use memetic as new approach which doesn't leads to exclude certain ideas and people from historical discourse.
Reference
[1] Biedrzycki, M., Genetyka kultury, Warszawa 1998

[2] Blackmore, S., Maszyna memowa, przeł. N. Radomski, Poznań 2002

[3] Borowski, A., Pojęcie i problem "renesansu północnego", Kraków 1987

[4] Dawkins, R., Samolubny gen, przeł. M. Skoneczny, Warszawa 1996

[5] Hazard, P., Myśl europejska w XVIII wieku, przeł. H. Suwała, Warszawa 1972

[6] Klimowicz, M., Oświecenie, Warszawa 1998

[7] Kostkiewiczowa, T., Polski wiek świateł. Obszary swoistości, Warszawa 2002

[8] Prejs, M., Poezja późnego baroku, Warszawa 1989