Názvy

Zobrazují se záznamy 1 - 10 z celkového počtu 39137

Kapitola
Horyna, Břetislav. ... a etapy vývoje. In: Horyna, Břetislav. Počátky filosofické antropologie. , s. 7–16.

Kapitola
Gyöngyösi, Mária. "... к иным горизонтам летим" : Коневской и Ницше. In: Moderna - avantgarda - postmoderna. , s. 115–123.

Kapitola
Němec, Jiří. "... ve službě národu a vědě"?. In: Němec, Jiří. Eduard Winter 1896-1982 : zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. , s. 185–231.

Článek
Maňas, Vladimír. "... viell fürsten halten ein Musica" : Musik und Musiker am Hofe der Fürsten von Liechtenstein im 17. Jahrhundert. Studia historica Brunensia. 2017, roč. 64, č. 1, s. 189–215.

Článek
Gáfrik, Róbert. "... Z Indie, té staré Slavů matky..." : hľadanie pôvodu Slovanov v diele Jána Kollára. Slavica litteraria. 2015, roč. 18, č. 1, s. 73–82.

Kapitola
Horák, Petr. "A la recherche du sens caché...". In: Bratislavské přednášky. , s. 85–98.

Článek
Zimmermann, Hans Dieter. "Abendliche Häuser" : Eduard von Keyserlings Darstellung der adligen Welt und die von Marie von Ebner-Eschenbach. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2016, roč. 30, č. 2, s. 133–142.

Článek
Di Gianvito, Sara. "Abitare il silenzio" : il paesaggio e la memoria in Gëzim Hajdari. Études romanes de Brno. 2016, roč. 37, č. 2, s. 95–106.

Článek
Kroupa, Jiří. "... Alle Heüser als ain Corpus gedachtes unsers Fürstenthums ganz steiff beysamben verbleiben" : dietrichsteinské paláce v českých zemích v 17. a 18. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1998, roč. 47, č. F42, s. 27–49.