Rozšířené vyhledávání

Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 38432

Číslo
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická, 1992, vol. 41, issue E37.

Číslo
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická, 1980, vol. 29, issue E25.

Číslo
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická, 1961, vol. 10, issue E6.

Číslo
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická, 1964, vol. 13, issue E9.

Číslo
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická, 1965, vol. 14, issue E10.

Číslo
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická, 1958, vol. 7, issue E3.

Článek
Měřínský, Zdeněk. Vědecké zasedání Počátky měst v Čechách a na Moravě. Archaeologia historica. 1991, roč. 16, č. [1], s. 392.

Článek
Nekuda, Rostislav. Přínos archeologického výzkumu ve Mstěnicích ke studiu hospodářských dějin. Archaeologia historica. 1991, roč. 16, č. [1], s. 45–53.

Číslo
Sacra, 2015, vol. 13, issue 1.

Článek
Žuffová, Jaroslava. Najstaršia etapa domu na Hlavnej ul. č. 1 v Trnave : k typu meštianskeho domu viazaného na německú kolonizačnú vlnu. Archaeologia historica. 2003, roč. 28, č. [1], s. 325–339.

Článek
Seznam autorů. Archaeologia historica. 2003, roč. 28, č. [1], s. 681.

Článek
Nekuda, Vladimír. [Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie]. Archaeologia historica. 2003, roč. 28, č. [1], s. 680.

Článek
Samuel, Marián, Bednár, Peter. Archeologický výskům sakristie Nitrianskeho hradu. Archaeologia historica. 2003, roč. 28, č. [1], s. 375–385.

Článek
Prix, Dalibor, Zezula, Michal. Středověké osídlení Bohušova (okr. Bruntál) a počátky kostela sv. Martina. Archaeologia historica. 2003, roč. 28, č. [1], s. 433–460.

Článek
Unger, Josef. [Grünenfelder, Josef; Bergmann, Uta; Hofmann, Toni; Lehmann, Peter. Die Burg Zug : Archäologie, Baugeschichte, Restaurierung]. Archaeologia historica. 2003, roč. 28, č. [1], s. 679–680.

Článek
Unger, Josef. [Moritz, Thomas. Ein Teste Burg - die Plesse. Interdisziplinäre Burgenforschung]. Archaeologia historica. 2003, roč. 28, č. [1], s. 679.

Článek
Varhaník, Jiří. K otázce francouzského importu hradní architektury. Archaeologia historica. 2003, roč. 28, č. [1], s. 343–346.

Článek
Kouřil, Pavel, Tymonová, Markéta, Dragoun, Zdeněk, Slivka, Michal. Závěrečné usnesení XXXIV. mezinárodní konference archeologie středověku. Archaeologia historica. 2003, roč. 28, č. [1], s. 5.

Číslo
Sacra, 2014, vol. 12, issue 1-2.

Článek
Dragoun, Zdeněk. Záchranný výzkum ve Staronové synagoze v Praze a posouzení jeho výsledků z hlediska etnického určení zdejšího osídlení. Archaeologia historica. 2003, roč. 28, č. [1], s. 255–266.

Článek
Bednár, Peter, Fottová, Eva. Nitra-tržnica - príspevok k poznaniu zázemia stredovekého mesta. Archaeologia historica. 2003, roč. 28, č. [1], s. 303–315.

Článek
Špaček, Jaroslav. Nález ojedinělé středověké podzemní spižírny-chladírny z přelomu 13. a 14. století v Ostrově, okr. Praha-východ. Archaeologia historica. 2003, roč. 28, č. [1], s. 389–397.

Článek
Bravermanová, Milena. Pohřební střevíc pravděpodobně biskupa Šebířre. Archaeologia historica. 2003, roč. 28, č. [1], s. 503–524.