Přehled literatury o slovesném rodu

Název: Přehled literatury o slovesném rodu
Zdrojový dokument: Grepl, Miroslav; Karlík, Petr. Gramatické prostředky hierarchizace sémantické struktury věty. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1983, pp. 17-27
Rozsah
17-27
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence