[Tabulky]

Název: [Tabulky]
Zdrojový dokument: Grepl, Miroslav; Karlík, Petr. Gramatické prostředky hierarchizace sémantické struktury věty. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1983, pp. 82-85
Rozsah
82-85
Typ
Příloha
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence