Grammatische Ausdrucksmittel der Hierarchisierung der semantischen Struktur des Satzes

Název: Grammatische Ausdrucksmittel der Hierarchisierung der semantischen Struktur des Satzes
Zdrojový dokument: Grepl, Miroslav; Karlík, Petr. Gramatické prostředky hierarchizace sémantické struktury věty. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1983, pp. 95-97
Rozsah
95-97
Typ
Shrnutí
Jazyk
německy
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A