Грамматические средства иерархизации семантической структуры предложения

Název: Грамматические средства иерархизации семантической структуры предложения
Transliterovaný název
Grammatičeskije sredstva ierarchizacii semantičeskoj struktury predloženija
Zdrojový dokument: Grepl, Miroslav; Karlík, Petr. Gramatické prostředky hierarchizace sémantické struktury věty. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1983, pp. 91-93
Rozsah
91-93
Typ
Shrnutí
Jazyk
rusky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A