Bibliografie

Název: Bibliografie
Zdrojový dokument: Grepl, Miroslav; Karlík, Petr. Gramatické prostředky hierarchizace sémantické struktury věty. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1983, pp. 99-102
Rozsah
99-102
Typ
Bibliografie; Reference
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence