Multikulturní města habsburské říše v letech 1880–1914

Název: Multikulturní města habsburské říše v letech 1880–1914
Variantní název:
  • Multikulturellstädte der Habsburger Monarchie in den Jahren 1880–1914
Zdrojový dokument: Studia historica Brunensia. 2011, roč. 58, č. 1, s. [25]-43
Rozsah
[25]-43
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The contribution is concerned with the places of public memory in multicultural societies of Austro-Hungarian Empire, 1880-1914. Text bring metodological comparison between fourteen towns by the concept "Multiculturalism".