Kritika oslav 28. října v českých zemích 1918–1938 – analýza tiskových trestních spisů

Název: Kritika oslav 28. října v českých zemích 1918–1938 – analýza tiskových trestních spisů
Variantní název:
  • The criticism of celebrations of October 28th in Czech lands in 1918–1938 – an analysis of trials with press
Zdrojový dokument: Studia historica Brunensia. 2021, roč. 68, č. 2, s. 69-88
Rozsah
69-88
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The article deals with a dissent discourse against celebrations of October 28th in the era of the First Czechoslovak republic found in court records. Primarily, is researched a discourse of members of the German and Polish community in the Czech lands. Besides ways of shaping a negative image of the celebrations there are researched also attempts to create alternative festivities which could connect the citizens with certain political movements.