Prameny pro rekonstrukci knihovních fondů klášterů cisterciáckého řádu na Moravě

Název: Prameny pro rekonstrukci knihovních fondů klášterů cisterciáckého řádu na Moravě
Variantní název:
  • The sources for reconstruction of book collections of the cloisters of Cistercian Order in Moravia
Zdrojový dokument: Studia historica Brunensia. 2013, roč. 60, č. 1-2, s. [273]-279
Rozsah
[273]-279
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The article describes the sources for the Reconstruction of the historical libraries of the cloisters of Cistercian Order in Moravia in the moment of their closing down, that is between the years 1782 and 1784. Various kinds of sources are described here. Using these sources it is possible to recontruct the book collections of the cloisters in Velehrad, Žďár nad Sázavou, Staré Brno and Předklášteří.