Die andere Unsterblichkeit der Seele : zur Miguel de Unamunos Menschenauffassung

Název: Die andere Unsterblichkeit der Seele : zur Miguel de Unamunos Menschenauffassung
Variantní název:
  • Druhá nesmrtelnost duše : k pojetí člověka u Miguela de Unamunos
  • The other immortality of the soul : on Miguel de Unamuno's concept of a man
Autor: Mácha, Karel
Zdrojový dokument: Religio. 1994, roč. 2, č. 1, s. [39]-51
Rozsah
[39]-51
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Významný španělský básník a spisovatel Miguel de Unamuno (1864-1936), jeden z vůdčích osobností "Generace 98", která měla zakladatelský význam pro moderní španělskou literaturu (Velásquézův Kristus, Mlha, Abel Sánchez), patří i k významným nábožčensky orientovaným myslitelům. Česká kultura je s jeho jménem spojena už od roku 1927, kdy v překladu Jaroslava Zaorálka vyšlo jeho stěžejní filozofické dílo Tragický pocit života v člověku a v národech. Uvedený příspěvek zabývající se religiózně-filozofickými aspekty Unamunovy koncepce člověka je zkrácenou verzí jedné z kapitol dosud nepublikované práce Unamunova bolestná cesta k člověku, jež vyjde v roce 1994 v srbském překladu v Mnichově. Unamuno si klade zakladní metafyzické otázky, položené kdysi už křesťanskou středověkou teologií, a vytváří tak osobitou filozofii - křesťanský existencialismus".