Anaximenova koncepce oběhu nebeských těles

Název: Anaximenova koncepce oběhu nebeských těles
Zdrojový dokument: Pro-Fil. 2013, roč. 14, č. 1, s. [14]-29
Rozsah
[14]-29
  • ISSN
    1212-9097
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studie předkládá novou interpretaci zpráv o oběhu nebeských těles podle Anaximena z Mílétu. Nebeská tělesa se v jeho pojetí nemají pohybovat pod Zemí, ale naopak kolem Země. Anaximenés měl danou koncepci přiblížit motivem plstěného klobouku, který se otáčí kolem naší hlavy. Případné vysvětlení oběhu nebeských těles pomocí nakloněné Země podél její horizontální osy však patrně mylně vychází až z koncepce kulové Země a sklonu ekliptiky. Je možné, že dochované texty ve skutečnosti navazují na problém sklonu nebeské osy a popisují původní situaci oběhu nebeských těles předtím, než se "nebe naklonilo".
This study presents a new interpretation of reports about the paths of heavenly bodies according to Anaximenes of Miletus. In his view, they do not move under the Earth but rather around it. Anaximenes is said to have likened this idea to a felt hat moving around our head. The alleged explanation of orbits of heavenly bodies that is based on Earth being tilted around its horizontal axis is, probably erroneously, derived from a later conception of spherical Earth and the tilt of the ecliptic plane. It is possible that extant texts in fact elaborate on the issue of the incline of the heavenly axis, describing the original situation of orbits of heavenly bodies before "the heaven became tilted".
Note
Tato studie byla podpořena v rámci projektu OP VK Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0138 spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Reference
[1] Diels, H. – Kranz, W. Die Fragmente der Vorsokratiker. Griechisch und Deutsch. I–III. Zürich: Weidmann, 2004–2005.

[2] Mansfeld, J. – Runia, D. T. Aëtiana. The Method and Intellectual Context of a Doxographer. II. The Compendium 1. Leiden – Boston: E. J. Brill, 2009.

[3] Marcovich, M. Diogenis Laertii Vitae philosophorum. I. Berlin – New York: W. de Gruyter, 2008.

[4] Marcovich, M. Hippolytus. Refutatio omnium haeresium. Berlin – New York: W. de Gruyter, 1986.