Karel Husa a recepce jeho díla v českých zemích po roce 1989

Název: Karel Husa a recepce jeho díla v českých zemích po roce 1989
Variantní název:
  • Karel Husa and the reception of his work in the Czech lands after 1989
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2022, roč. 57, č. 2, s. 163-175
Rozsah
163-175
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Karel Husa (1921–2016) is an internationally-acclaimed composer. The relationship of the Czech musical public to Husa was marked by his decision not to return to his homeland in 1948 for political reasons. He remained a persona non grata until 1989 Research into the performance and reception of Husa's work in the Czech Republic over the past thirty years has shown that Husa's orchestral, chamber and solo compositions were played by top artists and nearly all orchestral ensembles. In addition to the most popular Music for Prague 1968, the Czech concert audience have been introduced to a sample representing all the phases of the composer's career. Although Husa's work has been enjoying a growing popularity, it has yet to become a staple of concert programs.
Note
The preparation and publication of the publication was made possible thanks to the financial support granted in 2021 by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic within the Institutional Development Plan to the Faculty of Arts of Palacký University in Olomouc.
Reference
[1] BAJGAROVÁ, Jitka, ed. K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla. K 90. narozeninám skladatele a dirigenta Karla Husy. [On the Monographic Concept of a Composer and Interpretation of Their Work. Celebrating the 90th Anniversary of the Composer and Conductor Karel Husa]. Conference Proceedings. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky: 2013.

[2] DOBROVSKÁ, Wanda. Hudba pro Prahu 1968 [Music for Prague 1968]. Hudební rozhledy, 1990, 43, No 5, pp. 217–218.

[3] HAVLÍK, Jaromír. Karel Husa becomes a member of the American Academy of Arts and Letters. Czech music, 1996, 2, No. 1, p. 4.

[4] HAVLÍK, Jaromír, Karel Husa is seventy-five. Czech Music, 1996, 2, No. 1, pp. 3–4.

[5] HAVLÍK, Jaromír. Like raindrops we have dispersed all over the immense world: An interview with Karel Husa. Czech Music, 2006, 12, No. 3, pp. 2–7.

[6] HAVLÍK, Jaromír, Symfonie Karla Husy. II. [Karel Husa's Symphonies. Vol II.] Hudební věda, 1993, 30, No. 2, 129–144.

[7] HAVLÍK, Jaromír. Symfonie Karla Husy. I. [Karel Husa's Symphonies. Vol I.] Hudební věda, 1993, 30, No. 1, pp 11–45.

[8] HUSA, Karel. Problémy dnešního skladatele [Problems of a Contemporary Composer]. Opus musicum, 2011, 43, No. 4, p. 37.

[9] LEDEČ, Jan. Karel Husa. Profile of Music Information Centre of the Czech Music Fund: 1991.

[10] LEDEČ, Jan. The chamber music of Karel Husa on CDs and in Czech musical life. Czech music, 1998, 4, No. 5, 6–8.

[11] LEDEČ, Jan. Karel Husa: Pragensia. Czech music, 1997, 3, No. 6, pp 1–3.

[12] LEDEČ, Jan. Prague 2000 for Karel Husa. Czech music, 2000, 6, No. 6, p. 9.

[13] PAULOVÁ, Anna. Výrazové klarinetové prostředky ve skladbách Karla Husy, Zdeňka Šestáka a Jiřího Temla [Clarinet expressiveness in the compositions of Karel Husa, Zdeněk Šesták and Jiří Teml]. Dissertation, HAMU: Praha: 2016.

[14] POKORA, Miloš. Karel Husa znovu v Praze [Karel Husa in Prague Again]. Hudební rozhledy, 2000, 53, No. 12, pp. 5–6.

[15] REITTEREROVÁ, Vlasta. Janáčkova filharmonie Ostrava [Janáček Philharmonic Ostrava]. Hudební rozhledy, 2000, 53, No. 5, p. 11.

[16] SMOLKA, Jaroslav. Stínová česká hudba 1968–1989 [Czech Music Banned Between 1968 and 1989]. Hudební věda, 1991, 28, No. 1, pp. 153–187.

[17] ŠMÍD, Ilja. Symfonie dechů [A Symphony of Wind Instruments]. Hudební rozhledy, 1993, 46, No. 11, p. 501.

[18] ŠTĚPÁNEK, Vladimír. Čeští skladatelé v zahraničí – Karel Husa [Czech Composers Abroad – Karel Husa]. Hudební rozhledy, 1990, 43, No. 1, pp. 24–43.

[19] VIČAROVÄ, Eva. Socializace umění v odstupu jednoho století. Hudebně pedagogický experiment [Socialization in Art in the Interval of One Century. A Music-Pedagogical Experiment]. Aura musica, 2019, r. 11, pp. 82–86.

[20] VYSLOUŽIL, Jiří. Karel Husa: Skladatel mezi Evropou a Amerikou [Karel Husa: Composer Inbetween Europe and the United States]. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2011.