Ontologický status ideálního prostoru u Leibnize

Název: Ontologický status ideálního prostoru u Leibnize
Variantní název:
  • The ontological status of ideal space in Leibniz's theory
Zdrojový dokument: Pro-Fil. 2019, roč. 20, č. 2, s. 30-41
Rozsah
30-41
  • ISSN
    1212-9097 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studie se věnuje otázce po ontologickém statusu ideálního, potažmo fenomenálního prostoru v pojetí Gottfrieda Wilhelma Leibnize. Nejprve bude ujasněno, v jakém smyslu lze podle Leibnize za prostor v pravém slova smyslu považovat primárně pouze prostor ideální, sekundárně však rovněž prostor fenomenální. Posléze se vymezím zejména vůči takovým interpretacím leibnizovského ideálního prostoru, které v něm spatřují předzvěst prostoru kantovského. Leibnizův ideální, matematický prostor zde totiž bude přirovnán spíše k prostoru suárezovskému, případně hobbesovskému, nikoli však kantovskému.
This study focuses on the ontological status of ideal, or else phenomenal space from the point of view of Gottfried Wilhelm Leibniz. First of all, it is clarified in what sense, according to Leibniz, only ideal space is to be regarded as proper space and phenomenal space can be regarded as proper space only secondarily. In addition, the study challenges some interpretations of Leibnizian ideal space, according to which it is just an anticipation of Kantian space. However, the ideal, mathematical space of Leibniz is to be likened to Suarezian, or Hobbesian, rather than Kantian space.
Note
Tato studie byla zpracována v rámci řešení projektu s názvem Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Ostravské univerzitě (ev. č. 00382/2019/RRC) dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2018, řešeném na Filozofické fakultě Ostravské univerzity