[Šturm, Pavel; Bičan, Aleš. Slabika a její hranice v češtině]

Název: [Šturm, Pavel; Bičan, Aleš. Slabika a její hranice v češtině]
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2023, roč. 71, č. 1, s. 100-102
Rozsah
100-102
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Reviewed work
Šturm, Pavel; Bičan, Aleš. Slabika a její hranice v češtině. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021. 389 stran. ISBN 978-80-246-5101-9.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.