Dvě loňské seziemistické publikace a jedna navíc

Název: Dvě loňské seziemistické publikace a jedna navíc
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2023, roč. 71, č. 1, s. 103-106
Rozsah
103-106
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Reviewed work
Černá, Alena M. Čeština Daniela Adama z Veleslavína. Praha: Filip Tomáš - Akropolis, 2022. 408 s. ISBN 978-80-7470-409-3.
Fernández Couceiro, Eduardo. Pronikání humanismu a renesance do české knižní kultury. Knižní kultura. Praha: Academia, 2022. 177 s. ISBN 978-80-200-3305-5.
Bahlcke, Joachim; Just, Jiří; Rothkegel, Martin (eds.). Konfessionelle Geschichtsschreibung im Umfeld der Böhmischen Brüder (1500-1800) : Traditionen - Akteure - Praktiken. Wiesbaden: Harrassowitz, 2022. 668 stran. Jabloniana: Quellen und Forschungen zur europäischen Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit, Band 11. ISBN 978-3-447-11709-8.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.