National art and culture in Poland before the First World War

Název: National art and culture in Poland before the First World War
Zdrojový dokument: Art East Central. 2023, roč. [3], č. 3, s. 177-182
Rozsah
177-182
  • ISSN
    2695-1428 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Reviewed work
Sznapik, Adrianna Dominika. 'Otoczyć naród swój pięknem...': dyskusja wokół idei kultury i sztuki narodowej na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku na tle prądów europejskich. ['To surround the nation with beauty...' Discussion around the idea of national culture and art in the Polish lands of the turn of the 19th century in the context of European tendencies]. Wydanie I. Warszawa: Instytut Historii PAN, 2021. 486 pp. ISBN 978-83-66911-00-0.
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.