Pivo v českém filmu : formální a sémantická analýza

Název: Pivo v českém filmu : formální a sémantická analýza
Variantní název:
  • Beer in Czech film : a formal and semantic analysis
Zdrojový dokument: Studia historica Brunensia. 2023, roč. 70, č. 2, s. 107-116
Rozsah
107-116
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The text shows how beer was depicted in selected Czech films (Adéla ještě nevečeřela [Adela Has Not Had Her Supper Yet], Postřižiny [Cutting It Short], Schmitke [Schmitke], Díra u Hanušovic [Nowhere in Moravia] and Mistři [Champions]). It focuses on the role of beer and the cinematic means used to portray it. The formal analysis of beer scenes allows us to follow the less obvious construction of the communicated content of individual films and trace their affectivity and effect on the human senses. Since beer is perceived as the Czech national drink, the analysis also reveals the approaches of filmmakers to the image of Czech identity, which have changed significantly over time (and the official direction of cinema).
Reference
[1] Borecký, Vladimír (1997): Snění hospod, in: Vladimír Novotný (ed.): Hospody a pivo v české společnosti, Praha, s. 214–217.

[2] Černoušek, Michal (1997): Láska k pivu a věčná žízeň, in: Vladimír Novotný (ed.): Hospody a pivo v české společnosti, Praha, s. 218–220.

[3] Lukeš, Jan (1997): Pád, vzestup a nejistota: český film 1970–1996, in: Iluminace 9, č. 1, s. 53–81.

[4] Macura, Vladimír (1998): Český sen, Praha.

[5] Mulvey, Laura (1975): Vizuální slast a narativní film. (viz český překlad in: Libora Oates-Indruchová (ed.): Dívčí válka s ideologií: Klasické texty angloamerického feministického myšlení, Praha, 304 s. 115–131).

[6] Rak, Jiří (1997): Pivo jako konstitutivní prvek vlastenecké ideologie, in: Vladimír Novotný (ed.): Hospody a pivo v české společnosti, Praha, s. 171–176.

[7] Vedrová, Adéla (2019): Sémantika české pivní reklamy aneb "Chlapi sobě", České Budějovice.

[8] Bedřich Smetana inspirován Pilsner Urquell (2022) = Bedřich Smetana inspirován Pilsner Urquell aneb představuje se výpravná česká pivní televizní reklama / prazdroj.cz. Online: https://www.prazdroj.cz/224-bedrich-smetana-inspirovan-pilsner-urquell-aneb-predstavuje-se-vypravna-ceska-pivni-televizni-reklama (21. 1. 2022).

[9] Mistři (2004). Online: https://www.cinemart.cz/filmy/mistri/ (22.1.2022).