Problematické budování identity v Muzeu Republiky srbské v Banja Luce

Název: Problematické budování identity v Muzeu Republiky srbské v Banja Luce
Variantní název:
  • Problematic identity-building at the Museum of Republika Srpska in Banja Luka
Zdrojový dokument: Porta Balkanica. 2016, roč. 8, č. 2, s. [41]-56
Rozsah
[41]-56
  • ISSN
    1804-2449
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This article analyzes the historical narratives presented in the exhibitions at the Museum of Republika Srpska in Banja Luka. It also clarifies who promotes that particular representation of history and what factors influence the museums decisions. The article explores the museums development, its organization, financing, and self-presentation, and most importantly the narratives of its permanent and temporary exhibitions. During our analysis, we emphasize the way in which an ingroup is defined in opposition to outgroups, and especially the question of whether or not this act of defining is aimed towards a calming of inter-ethnic relations. The article shows that the Museum of Republika Srpska has a strongly Serbian nationalist tone since, as a key cultural institution of Republika Srpska, it has become an instrument of the centralized politics of memory within the Serbian entity in Bosnia and Herzegovina.
Článek analyzuje historické narativy prezentované v Muzeu Republiky srbské v Banje Luce a zároveň osvětluje, kdo prosazuje danou reprezentaci historie a které faktory mají vliv na muzejní produkci. Mapuje vývoj muzea, jeho správu, financování, sebeprezentaci a zejména narativy trvalých i krátkodobých expozic. Při jejich analýze je kladen důraz na způsob definování vlastní skupiny vůči těm ostatním, zvlášť na otázku, jestli je nastaveno směrem k smíření mezietnických vztahů. Ukazuje se, že v Muzeu RS je používán narativ s výrazně nacionalistickým akcentem, neboť je jako centrální kulturní instituce převážně srbské entity Bosny a Hercegoviny úzce provázáno s politickou scénou Republiky srbské a stává se nástrojem prosazované politiky paměti.