"House War": restituce nemovitostí po skončení občanské války v Bosně a Hercegovině

Název: "House War": restituce nemovitostí po skončení občanské války v Bosně a Hercegovině
Variantní název:
  • The "House War": restitution of property after the Civil War in Bosnia and Hercegovina
Zdrojový dokument: Porta Balkanica. 2014, roč. 6, č. 1, s. [4]-12
Rozsah
[4]-12
  • ISSN
    1804-2449
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The present essay covers the restitution process after the end of the Civil War in Bosnia and Herzegovina. Restitution of illegally seized property during the war was one of the key obstacles that posed a threat to the success of the post-war reconstruction of Bosnia. Regardless of the nationalists' attempt to maintain status quo in ethnically cleansed territories, the international community pushed through new property laws that minimised the opposition of local elites. The essay analyses how well the restitution process truly succeeded and how much an optimistic interpretation of its results influenced common attitudes by the international community towards Bosnia and Herzegovina.
Studie se zabývá problematikou restituce nemovitostí po skončení občanské války v Bosně a Hercegovině. Návrat majetku nezákonně zabraného v průběhu války tvořil jednu z ústředních překážek, které ohrožovaly zdařilý průběh poválečné obnovy země. Navzdory snaze nacionalistů udržet status quo v etnicky vyčištěných teritoriích dokázalo mezinárodní společenství úspěšně prosadit nové majetkové zákony, které zlomily odpor lokálních elit. Stať analyzuje, nakolik byl restituční proces skutečně úspěšný a nakolik optimistická interpretace jeho výsledků ovlivnila obecný přístup mezinárodního společenství v BaH.