Produktivní práce učitele s žákovskou chybou při komunikaci s celou třídou

Název: Produktivní práce učitele s žákovskou chybou při komunikaci s celou třídou
Variantní název:
  • Teachers' productive error management behavior
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2022, roč. 27, č. 1, s. [67]-91
Rozsah
[67]-91
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Předložená empirická studie si klade za cíl identifikovat způsoby učitelské práce s žákovskou chybou, které při komunikaci s celou třídou můžeme označit jako produktivní. To znamená, že učitel v chybové situaci na žákovskou chybu navazuje zpětnou vazbou a využívá ji s cílem podpořit žáka v učení či v modifikaci jeho chybného řešení. Produktivní práce s chybou tak vychází z konstruktivistického pojetí chyby jako příležitosti k učení, která podporuje žákovské učení a vytváří podnětný edukační obsah. Kvalitativní výzkumné šetření bylo realizováno ve čtyřech vybraných třídách 9. ročníku základní školy. Pozorování vyučovacích hodin bylo doplněno o rozhovory s učiteli a vybranými žáky z pozorovaných tříd. V rámci výsledkové části jsou prezentovány konkrétní způsoby produktivní práce s žákovskou chybou, která může nabývat různých podob s ohledem na charakter učební úlohy.
The goal of this paper is to identify the methods of productive error management behavior during whole-class interactions. During this productive approach, teachers tend to respond to student mistakes and use feedback to support students in the modification of incorrect solutions. Productive teacher error management behavior is based on the constructivist approach that considers mistakes to be opportunities to learn. Qualitative research was conducted in Czech language and literature lessons of ninth-grade lower secondary students. The observation of 24 lessons was complemented by interviews with teachers and students. The results reflect specific methods of productive teacher error management behavior that depend on the task and the type of teacher question.
Reference
[1] Alexander, R. (2006). Towards dialogic teaching: Rethinking classroom talk. Dialogos.

[2] Anderson, L., & Krathwohl, D. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. Longman.

[3] Applebee, A., Langer, J., & Gamoran, A. (2003). Discussion-based approaches to developing understanding: Classroom instruction and student performance in middle and high school English. American Educational Research Journal, 40(3), 685–730. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.3102/00028312040003685 | DOI 10.3102/00028312040003685

[4] Ball, D., & Friel, S. (1991). Implementing the "Professional standards for teaching mathematics": What's all this talk about "Discourse"?. The Arithmetic Teacher, 39(3), 44–48. https://www-jstor-org.ezproxy.muni.cz/stable/i40053588 | DOI 10.5951/AT.39.3.0044

[5] Black, L. (2004). Differential participation in whole-class discussions and the construction of marginalised identities. Journal of Educational Enquiry, 5(1), 34–54.

[6] Black, P., & Wiliam, D. (2009). Developing the theory of formative assessment. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 21(1), 5–31. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1007/s11092-008-9068-5 | DOI 10.1007/s11092-008-9068-5

[7] Borasi, R. (1994). Capitalizing on errors as "Springboards for inquiry": A teaching experiment. Journal for Research in Mathematics Education, 25(2), 166–208. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.2307/749507

[8] Bray, W. (2011). A collective case study of the influence of teachers' beliefs and knowledge on error-handling practices during class discussion of mathematics. Journal for Research in Mathematics Education, 42(1), 2–38. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.5951/jresematheduc.42.1.0002 | DOI 10.5951/jresematheduc.42.1.0002

[9] Brophy, J. (1983). Research on the self-fulfilling prophecy and teacher expectations. Journal of Educational Psychology, 75(5), 631–661. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1037/0022-0663.75.5.631 | DOI 10.1037/0022-0663.75.5.631

[10] Byčkovský, P., & Kotásek, J. (2004). Nová teorie klasifikování kognitivních cílů ve vzdělávání: revize Bloomovy taxonomie. Pedagogika, 2004(3), 274–283.

[11] Clifford, M. (1988). Failure tolerance and academic risk-taking in ten- to twelve-year-old students. British Journal of Educational Psychology, 58, 15–27. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1111/j.2044-8279.1988.tb00875.x | DOI 10.1111/j.2044-8279.1988.tb00875.x

[12] Copland, F., Creese, A., Rock, F., & Shaw, S. (2015). Linguistic ethnography: Collecting, analysing and presenting data. SAGE.

[13] Federici, R., & Skaalvik, E. (2014). Students' perceptions of emotional and instrumental teacher support: Relations with motivational and emotional responses. International Education Studies, 7(1), 21–36. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.5539/ies.v7n1p21

[14] Gagatsis, A., & Kyriakides, L. (2000). Teachers' attitudes towards their pupils' mathematical errors. Educational Research, 6(1), 24–58. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1076/1380-3611(200003)6:1;1-I;FT024

[15] Gibbs, G. (2007). Analyzing qualitative data. Sage.

[16] Good, T., & Brophy, J. (1997). Looking in classrooms. Longman.

[17] Grassinger, R., & Dresel, M. (2017). Who learns from errors on a class test? Antecedents and profiles of adaptive reactions to errors in a failure situation. Learning and Individual Differences, 53, 61–68. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1016/j.lindif.2016.11.009. | DOI 10.1016/j.lindif.2016.11.009

[18] Grassinger, R., Scheunpflug, A., Zeinz, H., & Dresel, M. (2018). Smart is who makes lots of errors? The relevance of adaptive reactions to errors and a positive error climate for academic achievement. High Ability Studies, 29(1), 37–49. https:doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1080/13598139.2018.1459294 | doi:10.1080/13598139.2018.1459294

[19] Hattie, J. (2008). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Routledge.

[20] Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81–112. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.3102/003465430298487 | DOI 10.3102/003465430298487

[21] Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Portál.

[22] Chinn, C. (2006). Classroom interaction in science: Teacher questioning and feedback to students' responses. International Journal of Science Education, 28(11), 1315–1346. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1080/09500690600621100 | DOI 10.1080/09500690600621100

[23] Ingram, J., Pitt, A., & Baldry, F. (2015). Handling errors as they arise in whole-class interactions. Research in Mathematics Education, 17(3), 183–197. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1080/14794802.2015.1098562 | DOI 10.1080/14794802.2015.1098562

[24] Irons, A. (2008). Enhancing learning through formative assessment and feedback. Taylor & Francis.

[25] Jonsson, A. (2013). Facilitating productive use of feedback in higher education. Active Learning in Higher Education, 14(1), 63–76. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1177/1469787412467125 | DOI 10.1177/1469787412467125

[26] Kääntä, L. (2010). Teacher turn-allocation and repair practices in classroom interaction: A multisemiotic perspective. University of Jyväskylä.

[27] Käfer, J., Kuger, S., Klieme, E., & Kunter, M. (2019). The significance of dealing with mistakes for student achievement and motivation: Results of doubly latent multilevel analyses. European Journal of Psychology of Education, 34(4), 731–753. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1007/s10212-018-0408-7 | DOI 10.1007/s10212-018-0408-7

[28] Kalová, S. (2018). Úloha chyb, korektivní zpětné vazby a normy v cizojazyčné výuce s důrazem na výuku angličtiny. Pedagogická orientace, 28(1), 72–110. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.5817/PedOr2018-1-72 | DOI 10.5817/PedOr2018-1-72

[29] Kosíková, V., & Černá, K. (2013). Výzkum kvality informační funkce hodnocení ve středoškolské praxi. Pedagogika, 63(3), 372–393.

[30] Kulhavy, R., & Stock, W. (1989). Feedback in written instruction: The place of response certitude. Educational Psychology Review, 1(4), 279–308. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1007/BF01320096 | DOI 10.1007/BF01320096

[31] Kulič, V. (1971). Chyba a učení: funkce chybného výkonu v učení a v jeho řízení. Státní pedagogické nakladatelství.

[32] Laufková, V. (2017). Formativní hodnocení v praxi české základní školy. Pedagogika, 67(2), 126–146. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.14712/23362189.2017.424 | DOI 10.14712/23362189.2017.424

[33] Littleton, K., & Howe, C. (Eds.). (2010). Educational dialogues: Understanding and promoting productive interaction. Routledge.

[34] Mareš, J., & Křivohlavý, J. (1995). Komunikace ve škole. Masarykova univerzita.

[35] Matteucci, M., Corazza, M., & Santagata, R. (2015). Learning from errors, or not: An analysis of teachers' beliefs about errors and error-handling strategies through. Progress in Education, 37, 33–54.

[36] Maybin, J., & Tusting, K. (2011). Linguistic ethnography. In J. Simpson (Ed.), The Routledge handbook of applied linguistics (pp. 515–528). Taylor & Francis.

[37] Mercer, N. (2000). Words and minds: How we use language to think together. Routledge.

[38] Ninio, A., & Bruner, J. (1978). The achievement and antecedents of labelling. Journal of Child Language, 5(1), 1–15. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1017/S0305000900001896 | DOI 10.1017/S0305000900001896

[39] Novotná, K., & Krabsová, V. (2013). Formativní hodnocení: případová studie. Pedagogika, 2013(3), 355–371.

[40] Oser, F., & Spychiger, M. (2005). Lernen ist schmerzhaft: Zur Theorie des negativen Wissens und zur Praxis der Fehlerkultur. Beltz.

[41] Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2003). Pedagogický slovník. Portál.

[42] Reyes, M., Brackett, M., Rivers, S., White, M., & Salovey, P. (2012). Classroom emotional climate, student engagement, and academic achievement. Journal of Educational Psychology, 104(3), 700–712. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1037/a0027268 | DOI 10.1037/a0027268

[43] Rojas-Drummond, S., Torreblanca, O., Pedraza, H., Vélez, M., & Guzmán, K. (2013). 'Dialogic scaffolding': Enhancing learning and understanding in collaborative contexts. Learning, Culture and Social Interaction, 2(1), 11–21. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1016/j.lcsi.2012.12.003

[44] Santagata, R. (2004). "Are you joking or are you sleeping?" Cultural beliefs and practices in Italian and U.S. teachers' mistake-handling strategies. Linguistics and Education, 15(1), 141–164. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1016/j.linged.2004.12.002 | DOI 10.1016/j.linged.2004.12.002

[45] Sedova, K., Sedlacek, M., Svaricek, R., Majcik, M., Navratilova, J., Drexlerova, A., Kychler, J., & Salamounova, Z. (2019). Do those who talk more learn more? The relationship between student classroom talk and student achievement. Learning and Instruction, 63(1), 1–11. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1016/j.learninstruc.2019.101217 | DOI 10.1016/j.learninstruc.2019.101217

[46] Seifried, J., & Wuttke, E. (2010). Student errors: How teachers diagnose and respond to them. Empirical Research in Vocational Education and Training, 2(2), 147–162. | DOI 10.1007/BF03546493

[47] Shute, V. (2008). Focus on formative feedback. Review of Educational Research, 78(1), 153–189. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.3102/0034654307313795 | DOI 10.3102/0034654307313795

[48] Skalková, J. (2007). Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování. Grada.

[49] Slavík, J. (1999). Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. Portál.

[50] Snell, J., Shaw, S., & Copland, F. (2015). Linguistic ethnography: Interdisciplinary explorations. Springer.

[51] Steuer, G., & Dresel, M. (2015). A constructive error climate as an element of effective learning environments. Psychological Test and Assessment Modeling, 57(2), 262–275.

[52] Steuer, G., Rosentritt-Brunn, G., & Dresel, M. (2013). Dealing with errors in mathematics classrooms: Structure and relevance of perceived error climate. Contemporary Educational Psychology, 38(3), 196–210. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1016/j.cedpsych.2013.03.002 | DOI 10.1016/j.cedpsych.2013.03.002

[53] Šeďová, K. (2019). Mluvit, či nemluvit? Participace na výukové komunikaci očima vokálních a tichých žáků a jejich učitelek. Orbis Scholae, 13(2), 65–94. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.14712/23363177.2019.3 | DOI 10.14712/23363177.2019.3

[54] Šeďová, K., & Šalamounová, Z. (2015). Žákovská participace na komunikaci jako produkt interakcí mezi učitelem a žákem. Lifelong Learning, 5(3), 75–94. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.11118/lifele2015050375

[55] Šeďová, K., & Švaříček, R. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Portál.

[56] Šeďová, K., Švaříček, R., Sedláček, M., & Šalamounová, Z. (2016). Jak se učitelé učí: cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. Masarykova univerzita.

[57] Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Portál.

[58] Štěpáník, S. (2014). Konstruktivismus ve vyučování českého jazyka na střední škole [Rigorózní práce]. Univerzita Karlova.

[59] Štěpáník, S. (2020). Konstruktivistické a kognitivně-komunikační paradigma jako východisko koncepce výuky českého jazyka. Pedagogika, 70(1), 5–28. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.14712/23362189.2019.1355 | DOI 10.14712/23362189.2019.1355

[60] ten Have, P. (2007). Doing conversation analysis. Sage.

[61] Topping, K. J. (2009). Peer assessment. Theory into Practice, 48(1), 20–27. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1080/00405840802577569 | DOI 10.1080/00405840802577569

[62] Tulis, M., Steuer, G., & Dresel, M. (2018). Positive beliefs about errors as an important element of adaptive individual dealing with errors during academic learning. Educational Psychology, 38(2), 139–158. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1080/01443410.2017.1384536 | DOI 10.1080/01443410.2017.1384536

[63] Tulis, M. (2013). Error management behavior in classrooms: Teachers' responses to student mistakes. Teaching and Teacher Education, 33, 56–68. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1016/j.tate.2013.02.003 | DOI 10.1016/j.tate.2013.02.003

[64] Tulis, M., & Ainley, M. (2011). Interest, enjoyment and pride after failure experiences? Predictors of students' state-emotions after success and failure during learning in mathematics. Educational Psychology, 31(7), 779–807. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1080/01443410.2011.608524 | DOI 10.1080/01443410.2011.608524

[65] Tulis, M., Steuer, G., & Dresel, M. (2016). Learning from Errors: A model of individual processes. Frontline Learning Research, 4(2), 12–26. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.14786/flr.v4i2.168 | DOI 10.14786/flr.v4i2.168

[66] van de Pol, J., Volman, M., & Beishuizen, J. (2010). Scaffolding in teacher-student interaction: A decade of research. Educational Psychology Review, 22(3), 271–296. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1007/s10648-010-9127-6 | DOI 10.1007/s10648-010-9127-6

[67] Vygotskij, L. (1976). Vývoj vyšších psychických funkcí. Státní pedagogické nakladatelství.

[68] Vygotskij, L., Cole, M., John-Steiner, V., Scribner, S., & Souberman, E. (1979). Mind in society. Harvard University Press.

[69] Winstone, N., Nash, R., Parker, M., & Rowntree, J. (2017). Supporting learners' agentic engagement with feedback: A systematic review and a taxonomy of recipience processes. Educational Psychologist, 52(1), 17–37. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1080/00461520.2016.1207538 | DOI 10.1080/00461520.2016.1207538

[70] Wooffitt, R. (2005). Conversation analysis and discourse analysis: A comparative and critical introduction. SAGE.

[71] Yin, R. (2011). Qualitative research from start to finish. Guilford Press.

[72] Zander, L., Kreutzmann, M., & Wolter, I. (2014). Constructive handling of mistakes in the classroom: The conjoint power of collaborative networks and self-efficacy beliefs. Zeitschrift fur Erziehungswissenschaft, 17(5), 205–223. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1007/s11618-014-0558-6 | DOI 10.1007/s11618-014-0558-6

[73] Zhao, B. (2011). Learning from errors: The role of context, emotion, and personality. Journal of Organizational Behavior, 32(3), 435–463. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1002/job.696