Štědrovečerní rituály v rodinách žáků 3. a 4. tříd

Název: Štědrovečerní rituály v rodinách žáků 3. a 4. tříd
Variantní název:
  • Christmas Eve rituals in the families of third and fourth grade pupils
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2013, roč. 18, č. 1, s. [119]-128
Rozsah
[119]-128
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Předložený text popisuje výsledky kvalitativní výzkumné sondy, která se zaměřovala na jeden specifický obsah rodinné výchovy, konkrétně pak na to, jak žáci třetích a čtvrtých tříd základních škol popisují Štědrý večer ve své rodině a proces předávání dárků. Na základě našeho šetření, jehož se účastnilo 62 respondentů, prezentujeme, jakým z působem žáci vysvětlují objevení dárků pod stromkem, a zachycují následující procesy jejich předávání a rozbalování. V důsledku toho můžeme konstatovat, že Štědrý den je vystavěn na dvou typech rituálů, které děti již v tomto věku začínají samy reprodukovat.
This paper describes the results of a qualitative research study that examined how third and fourth grade pupils describe Christmas Eve in their families and its relation to the gift giving process. Relying on data gathered from 62 respondents, the paper presents how pupils explain the appearance of gifts under the Christmas tree and perceive the subsequent processes of gift exchange and unboxing. In consequence, we propose that Christmas Eve is based on two rituals which pupils start to reproduce even at this early age.
Reference
[1] FLOREC, V. (2001). Vánoce v české kultuře. Praha: Vyšehrad.

[2] HERYNEK, P. (2005). České Vánoce. Praha: Grada.

[3] KAŠČÁK, O. (2009). Význam a miesto riuálov v pedagogickej teórii a praxi. Pedagogická orientace, 19(2), 38–52.

[4] MOŽNÝ, I. (1990). Moderní rodiny (mýty a skutečnosti). Brno: Blok.

[5] MOŽNÝ, I. (2006). Rodina a společnost. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

[6] PEŠKOVÁ, J., & SCHÜCKOVÁ, L. (1991). Já člověk: jak dělat vědu o člověku dnes a zítra. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

[7] ŠEĎOVÁ, K. (2007). Rodinná socializace dětského televizního diváctví. Brno: Paido.

[8] ŠVAŘÍČEK, R., & ŠEĎOVÁ, K., et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry. Praha: Portál.

[9] ZÍBRT, Č. (2006). Veselé chvíle v životě lidu českého. VII. Vánoce. Hoj, ty Štědrý večere. Praha: Vyšehrad.