Design zaměřený na člověka

Kocurek, Josef; Moravčíková, Veronika; Senčaková, Olga; Strouhal, Lukáš; Tulinská, Hana. Cesta službou – registrace nových čtenářů Moravské zemské knihovny