Advanced search

Searching in title Sacra. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 458

Article
Kaše, Vojtěch. Kam se poděla ryba? : dějiny jedné (možné) křesťanské reprezentace. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. 5–21.

Article
Horák, Pavel. [Zbavitel, Dušan, ed. Mánavadharmašástra, aneb, Manuovo ponaučení o dharmě]. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. 93–95.

Article
Masláková, Magdaléna, Blahutová, Katarína. Religionistický komiks. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. 104.

Article
Čermín, František. Zpráva z konference Sociologie náboženství v datech (Plzeň, 31. března 2011). Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. 76–77.

Article
Masláková, Magdaléna, Glomb, Tomáš. Konference ISORECEA, Brno, 16.–18. prosinec 2010. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. 74–75.

Article
Koubková, Evelyne. 10. ročník česko-slovenského kola Studentské vědecké konference v Telči (24.–26. 5. 2011). Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. 81–83.

Article
Sedláček, Tibor. [Prosecký, Jiří, ed. Slova do hlíny vepsaná: mýty a legendy Babylónu]. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. 96–99.

Article
Lane, Justin E.. Cognition in context : new approaches to new Islamist movements in the Middle East. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. 22–33.

Article
Vrzal, Miroslav. Kritika konceptu New Age: New Age jako spiritualita, nebo lidové náboženství?. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. 54–64.

Article
Klocová, Eva. Úvodník. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. 4.

Article
Březinová, Hana. Výběr z nově vyšlých titulů. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. 100–103.

Article
Hásová, Hana. Religionistická exkurze 2011. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. 78–80.

Article
Svačinková, Radka. O mém studijním pobytu na University of Toronto v Kanadě. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. 89–92.

Article
Kvíčalová, Anna. Studium religionistiky v Amsterdamu : Erasmus 2011. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. 84–86.

Article
Beláňová, Andrea. Hra s mytémy : aplikace Lévi-Straussovy strukturální analýzy na japonský mýtus o zmizení slunce. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. 65–73.

Article
Menšíková, Tereza. Zpráva z 18th International conference on Maharashtra. Sacra. 2019, vol. 17, iss. 2, pp. 41–43.

Article
Synek, Michal. Doktrína a politika lhaské debaty: obraz samjáské tradice v kronice Baže. Sacra. 2012, vol. 10, iss. 1, pp. 5–32.

Article
Tlčimuková, Petra. [Havlíček, Jakub. Cesty božstev: otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku]. Sacra. 2012, vol. 10, iss. 1, pp. 98–99.

Article
Vrzal, Miroslav. Fakultní kolo religionistické Studentské vědecké konference, 17. dubna 2012, Brno. Sacra. 2012, vol. 10, iss. 1, pp. 80–81.

Article
Čejková, Olga. Workshop past, present, and future in the scientific study of religion, 1.-3. března 2012, Brno. Sacra. 2012, vol. 10, iss. 1, pp. 77–79.

Article
Audy, Petr, Maloňová, Věra, Nusko, Petr. Religionistická exkurze 2012. Sacra. 2012, vol. 10, iss. 1, pp. 84–86.

Article
Březinová, Hana. Výběr z nově vyšlých titulů. Sacra. 2012, vol. 10, iss. 1, pp. 100–102.

Article
Panagiotidou, Olympia. From body to space and time : perceiving space and time in the Mithras cult. Sacra. 2012, vol. 10, iss. 1, pp. 33–47.

Article
Vrzal, Miroslav. Sociologie, která počítá s bohy? : poznámky k aktérství (nejenom) Panny Marie. Sacra. 2012, vol. 10, iss. 1, pp. 61–68.