Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1985, vol. 34, iss. D32. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 30

Article
Kudrnáč, Jiří. Glosa ke Karáskovým Zazděným oknům. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, vol. 34, iss. D32, pp. 149–154.

Article
Jähnichen, Manfred. Übersetzung im antifaschistischen Kampf : Bemerkungen zu den Übertragungen tschechischer Poesie durch F.W. Nielsen. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, vol. 34, iss. D32, pp. 175–184.

Article
Válek, Vlastimil. Kompoziční složky memoárové literatury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, vol. 34, iss. D32, pp. 203–208.

Article
Kolbuszewski, Jacek. Czeskie wiersze w księgach pamiątkowych Śnieżki (1825-1840). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, vol. 34, iss. D32, pp. 131–141.

Article
Justl, Vladimír. Holanova Toskána. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, vol. 34, iss. D32, pp. 185–190.

Article
Pražák, Richard. Rudolf II. a uherští i sedmihradští humanisté. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, vol. 34, iss. D32, pp. 65–69.

Article
Lamprecht, Arnošt. Praslovanština a etnogeneze Slovanů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, vol. 34, iss. D32, pp. 31–38.

Article
Lehár, Jan. Staročeský překlad Stabat mater. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, vol. 34, iss. D32, pp. 43–50.

Article
Pospíšil, Ivo. Idyla, elegie, kronika a moderní literatura. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, vol. 34, iss. D32, pp. 197–201.

Article
Kolár, Jaroslav. Zápisky Marka Bydžovského z Florentina a Paprockého Diadochos. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, vol. 34, iss. D32, pp. 59–63.

Article
Bečková, Marta. Pramen k osudům české pobělohorské emigrace v Polsku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, vol. 34, iss. D32, pp. 77–83.

Article
Palas, Karel. Krameriova Cesta do Arábie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, vol. 34, iss. D32, pp. 119–123.

Article
Vlašín, Štěpán. Václavkova edice renesančních rozprávek. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, vol. 34, iss. D32, pp. 155–160.

Article
Palas, Karel. K šedesátinám prof. Milana Kopeckého. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, vol. 34, iss. D32, pp. 7–12.

Article
Pavelka, Jiří. K problému války a společenského násilí v starší české literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, vol. 34, iss. D32, pp. 25–29.

Article
Myl'nikov, Aleksandr Sergejevič. Пpoблeмы тpaдиций и пpeeмcтвeннocти в кyльтype эпoxи чeшcкoгo нaциoнaльнoгo Вoзpoждeния. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, vol. 34, iss. D32, pp. 107–117.

Article
Anghelescu, Mircea. The legend of the twelve dreams in old romanian literature. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, vol. 34, iss. D32, pp. 101–106.

Article
Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Wyznaczniki gatunkowe gawędy w "Pamiętnikach" Jana Chryzostoma Paska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, vol. 34, iss. D32, pp. 85–94.

Article
Petrů, Eduard. Genologický systém české literatury 16. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, vol. 34, iss. D32, pp. 51–58.

Article
Todorov, Veličko. Kъм въпpoca зa пoвтopитeлнocттa нa литepaтypния тип : Maтeй Бpoyчeк и Гaньo Бaлкaнcки. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, vol. 34, iss. D32, pp. 143–148.

Article
Dorovský, Ivan. Otázky balkánského literárního společenství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, vol. 34, iss. D32, pp. 209–213.

Article
Srna, Zdeněk. Josef Ludvík Fischer - kritik brněnského divadla. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, vol. 34, iss. D32, pp. 169–174.

Article
Horáková, Michaela. Soupis prací Milana Kopeckého. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, vol. 34, iss. D32, pp. 13–23.

Article
Kšicová, Danuše. Ruská literatura v Jungmannově Slovesnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, vol. 34, iss. D32, pp. 125–130.

Article
Beneš, Bohuslav. Folklórní vyprávění v prostředí filozofické fakulty UJEP. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, vol. 34, iss. D32, pp. 215–220.