Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1991, vol. 40, iss. D38. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 20 of 20

Article
Porter, Robert. Jevgenij Popov and the stagnation of soviet literature. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1991, vol. 40, iss. D38, pp. 115–121.

Article
Binová, Galina Pavlovna. Tpaгичecкoe в xyдoжecтвeннoм миpe B. Шyкшинa. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1991, vol. 40, iss. D38, pp. 99–107.

Article
Beneš, Bohuslav. Podoby teorie folklóru v díle Jana Mukařovského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1991, vol. 40, iss. D38, pp. 53–62.

Article
Dohnal, Josef. I.S. Turgeněv a narodnické hnutí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1991, vol. 40, iss. D38, pp. 73–79.

Article
Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Wykorzystanie narracji oralnej ("gawęda", "hospodská historka") w kształtowaniu nowoczesnej prozy w polskiej i czeskiej literaturze. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1991, vol. 40, iss. D38, pp. 63–72.

Article
Schaumann, Gerhard. Majakovskijs Poem "Pjatyj Internacional" : zum Verhältnis von Utopie und Realität. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1991, vol. 40, iss. D38, pp. 91–97.

Article
Kopecký, Milan. Problematika tvorby Tobiáše Mouřenína. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1991, vol. 40, iss. D38, pp. 131–139.

Article
Munzar, Jiří. K českým látkám v moderním rakouském dramatu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1991, vol. 40, iss. D38, pp. 165–170.

Article
Pelikán, Jarmil. K šedesátinám prof. Miroslava Mikuláška. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1991, vol. 40, iss. D38, pp. 6–10.

Article
Střítecký, Jaroslav. Svět textu a text světa : Diltheyův strukturalismus dnes. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1991, vol. 40, iss. D38, pp. 27–35.

Article
Dorovský, Ivan. O bilingvismu, dvojdomosti a biliterárnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1991, vol. 40, iss. D38, pp. 45–52.

Article
Srna, Zdeněk. Úloha sovětské dramatiky v úsilí Brněnských o politické divadlo. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1991, vol. 40, iss. D38, pp. 11–18.

Article
Pelikán, Jarmil. Počátky vratislavské slavistiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1991, vol. 40, iss. D38, pp. 141–149.

Article
Wollman, Slavomír. Korelace a proces v literární vědě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1991, vol. 40, iss. D38, pp. 19–26.

Article
Pospíšil, Ivo. Psychologické vrstvy v současné sovětské próze. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1991, vol. 40, iss. D38, pp. 123–129.

Article
Fryčer, Jaroslav. Karel Sabina a frenetická próza. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1991, vol. 40, iss. D38, pp. 151–157.

Article
Drozda, Miroslav. Román Andreje Bitova Puškinskij dom. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1991, vol. 40, iss. D38, pp. 109–114.

Article
Mathauser, Zdeněk. Avantgarda a tradice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1991, vol. 40, iss. D38, pp. 37–44.

Article
Jeřábek, Dušan. Vítězslav Hálek a ruská literatura. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1991, vol. 40, iss. D38, pp. 159–163.

Article
Zahrádka, Miroslav. Ruská válečná próza konce 19. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1991, vol. 40, iss. D38, pp. 81–89.