Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná [1954], vol. 3, iss. D1. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 12 of 12

Article
Bartoněk, Antonín. K problému jazykového míšení v literárním díle : (řečtina a latina u D. Magna Ausonia). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1954], vol. 3, iss. D1, pp. 154–161.

Article
Zatočil, Leopold. Eine unbekannte bairische Verslegende von den 10.000 Rittern aus dem 14. Jahrhundert : Herrn Prof. Dr. František Kahla (Bratislava) zugeeignet. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1954], vol. 3, iss. D1, pp. 67–86.

Article
Závodský, Artur. Dva obrazy ilusionistů v Nerudových Povídkách malostranských. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1954], vol. 3, iss. D1, pp. 100–107.

Article
Stiebitz, Ferdinand. K řeckým epigramům o nahluchlých. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1954], vol. 3, iss. D1, pp. 41–47.

Article
Jelínek, Milan. Styl brněnských románů Rudolfa Těsnohlídka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1954], vol. 3, iss. D1, pp. 141–153.

Article
Štěpaník, Karel. Jubilejní oslavy Aristofana, Čechova, Dvořáka, Fieldinga a Praxitela. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1954], vol. 3, iss. D1, pp. 162.

Article
Štěpaník, Karel. Henry Fielding. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1954], vol. 3, iss. D1, pp. 108–122.

Article
Hrabák, Josef. Protipanská cantilena inhonesta z šestnáctého století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1954], vol. 3, iss. D1, pp. 87–99.

Article
Wollman, Frank. Josef Dobrovský a jazykově literární obrození u Slovanů : (k dvoustému výročí narození slovanského patriarchy). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1954], vol. 3, iss. D1, pp. 5–40.

Article
Ludvíkovský, Jaroslav. Crescente fide, Gumpold a Kristián : (příspěvek k datování Legendy Kristiánovy s dodatkem o dnešním stavu této otázky). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1954], vol. 3, iss. D1, pp. 48–66.

Article
Kocmanová, Jessie. Lewis Grassic Gibbon : krátká poznámka o málo známém průkopníku socialistického realismu v Britannii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1954], vol. 3, iss. D1, pp. 136–140.

Article
Novák, Otakar. Anatole France a otázka humanitního studia : univ. prof. dr. Františku Novotnému. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1954], vol. 3, iss. D1, pp. 123–135.