Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1963, vol. 12, iss. D10. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 35

Article
Poláková, Jana. Některé ohlasy bogomilství ve staré ruské literatuře a ústní slovesnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, vol. 12, iss. D10, pp. 81–98.

Article
Válek, Vlastimil. Veřejné přednášky o literatuře, divadle a filmu v roce 1962. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, vol. 12, iss. D10, pp. 177–180.

Article
Krhoun, Mečislav. [Мольнар, Михайло. Тарас Шевченко у чехів та словаків]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, vol. 12, iss. D10, pp. 173–174.

Article
Sus, Oleg. Metodologické problémy psychologie umělecké a literární tvorby : (psychologická textologie a "psychopoetika"). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, vol. 12, iss. D10, pp. 15–34.

Article
Kopecký, Milan. Nové bádání o staropolském dramatu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, vol. 12, iss. D10, pp. 147–149.

Article
Fryčer, Jaroslav. Aspects du réalisme littéraire vus par la critique soviétique. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, vol. 12, iss. D10, pp. 134–138.

Article
Kopecký, Milan. K polské a české verzi hry o žebrácích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, vol. 12, iss. D10, pp. 99–106.

Article
Válek, Vlastimil. Zamyšlení nad dvěma studiemi o memoárové literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, vol. 12, iss. D10, pp. 139–146.

Article
Krystýnek, Jiří. Polské vlivy v české historické próze. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, vol. 12, iss. D10, pp. 55–79.

Article
Závodský, Artur. [Dživelegov, Aleksej Karpovič. Talianska ľudová komédia : commedia dell'arte]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, vol. 12, iss. D10, pp. 162–163.

Article
Závodský, Artur. [Pračka, Břetislav; Králík, Oldřich; Dvořák, Jaromír. Bezručův proces]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, vol. 12, iss. D10, pp. 169–170.

Article
Pešta, Pavel. Staročeské satiry Hradeckého rukopisu a Smilovy školy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, vol. 12, iss. D10, pp. 174–175.

Article
Dorovský, Ivan. Makedonska književnost. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, vol. 12, iss. D10, pp. 163–165.

Article
Hrabák, Josef. O vzájemném vztahu literární kritiky a literární historie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, vol. 12, iss. D10, pp. 5–13.

Article
Koutná, Marie. Úloha parodie ve vývoji satirické literatury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, vol. 12, iss. D10, pp. 35–41.

Article
Novák, Otakar. Entre le classicisme et le romantisme. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, vol. 12, iss. D10, pp. 150–152.

Article
Palas, Karel. [Angyal, Andreas. Die slawische Barockwelt]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, vol. 12, iss. D10, pp. 159–160.

Article
Krhoun, Mečislav. [Василенок, Сергей Иванович. Фольклор и литература Белорусии эпохи феодализма]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, vol. 12, iss. D10, pp. 170–172.

Article
Družba českých a německých studentů-rusistů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, vol. 12, iss. D10, pp. 177.

Article
Burian, Jaroslav. Ke stylistickým a kompozičním zvláštnostem "Okurovského cyklu" M. Gorkého. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, vol. 12, iss. D10, pp. 111–119.

Article
Tenčík, František. K česko-polským vztahům v oblasti literatury pro mládež na počátku 20. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, vol. 12, iss. D10, pp. 107–110.

Article
Krhoun, Mečislav. [Назаренко, Иван Дмитриевич. Общественно-политические, философские и атеистические взгляды Т.Г. Шевченко]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, vol. 12, iss. D10, pp. 167–168.

Article
Rosendorfský, Jaroslav. [Cronio, Arturo. La fortuna del Petrarca nelle lettere e nelle arti céche dell'Ottocento]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, vol. 12, iss. D10, pp. 165–167.

Article
Vlašínová, Vlasta. [Добровольский, Лев Михайлович. Библиография литературы о М.Е. Салтыкове-Щедрине: 1848-1917]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, vol. 12, iss. D10, pp. 172–173.

Article
Hrabák, Josef. Z nových prací o slovanském verši. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, vol. 12, iss. D10, pp. 121–126.