Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1955, vol. 4, iss. D2. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 22 of 22

Article
Krejčí, Karel. Nový výbor německé poesie XVI. a XVII. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, vol. 4, iss. D2, pp. 163–164.

Article
Beck, Miroslav. K Brechtově theorii epického divadla. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, vol. 4, iss. D2, pp. 56–62.

Article
Krystýnek, Jiří. Emil Zegadłowicz a skupina Czartaka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, vol. 4, iss. D2, pp. 75–85.

Article
Novák, Otakar. K literární gnoseologii francouzského kritického realismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, vol. 4, iss. D2, pp. 26–40.

Article
Krhoun, Mečislav. [Современная польская литература ; Поэты-лауреаты народной Польши I.]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, vol. 4, iss. D2, pp. 165–167.

Article
Hošek, Radislav. Čtení o Aristofanovi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, vol. 4, iss. D2, pp. 161–163.

Article
Mikulášek, Miroslav, Špačková, Jarmila. Pohádky Heleny Malířové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, vol. 4, iss. D2, pp. 167–172.

Article
Stupka, Vladimír. Dramatik Armand Salacrou v letech třicátých. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, vol. 4, iss. D2, pp. 120–129.

Article
Štěpaník, Karel. Walt Whitman - básník demokracie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, vol. 4, iss. D2, pp. 103–119.

Article
Šváb, Miloslav. Opisy Fabiána Stehlíka, zvláště opis kroniky Vincentiovy a Jarlochovy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, vol. 4, iss. D2, pp. 143–151.

Article
Literárněvědná činnost na filosofické fakultě brněnské univerzity v letech 1945-1955. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, vol. 4, iss. D2, pp. 174–193.

Article
Krystýnek, Jiří. Nově objevený zlomek staročeské Alexandreidy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, vol. 4, iss. D2, pp. 193.

Article
Závodský, Artur. K problematice navázání na kulturní dědictví v literárním procesu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, vol. 4, iss. D2, pp. 5–25.

Article
Pantůčková, Lidmila. George Eliotová o umění a její umělecká tvůrčí methoda. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, vol. 4, iss. D2, pp. 41–55.

Article
Tichý, Aleš. Dějiny anglické literatury : (období romantismu). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, vol. 4, iss. D2, pp. 172–173.

Article
Veřejné přednášky o literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, vol. 4, iss. D2, pp. 194.

Article
Rosendorfský, Jaroslav. Giosue Carducci, básník sjednocené Italie [e.g. Itálie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, vol. 4, iss. D2, pp. 130–142.

Article
Bartoněk, Antonín. K problematice řeckých výpůjček v prosaických spisech Ciceronových. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, vol. 4, iss. D2, pp. 157–161.

Article
Zatočil, Leopold. Dopis Švéda A. Retzia J.E. Purkyňovi z r. 1835. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, vol. 4, iss. D2, pp. 152–155.

Article
Kopecký, Milan. K Mouřenínově historii o jednom selském pacholku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, vol. 4, iss. D2, pp. 86–102.

Article
Hrabák, Josef. Nová kniha o ruském verši. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, vol. 4, iss. D2, pp. 156–157.

Article
Hošek, Radislav. K úloze mythu v antické literatuře : (zachránění Ariona delfínem). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, vol. 4, iss. D2, pp. 63–74.