Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1982, vol. 31, iss. D29. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 27

Article
Hájková, Alena. Jazyková komika v díle Karla Poláčka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1982, vol. 31, iss. D29, pp. 123–130.

Article
Mikulášek, Miroslav. Tradice a novátorství v komediích V. Majakovského a Voskovce a Wericha : k typologii slovanské komediografie dvacátých a třicátých let 20. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1982, vol. 31, iss. D29, pp. 151–159.

Article
Beneš, Bohuslav. Inzitní literatura a Jakub Svoboda. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1982, vol. 31, iss. D29, pp. 215–222.

Article
Buriánek, František. Povídková tvorba Františka Gellnera. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1982, vol. 31, iss. D29, pp. 75–80.

Article
Kudrnáč, Jiří. Česká dekadence : příspěvek k hledání jejího typu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1982, vol. 31, iss. D29, pp. 67–74.

Article
Pavelka, Jiří. Šrámkova anarchistická "hra na vojáčky". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1982, vol. 31, iss. D29, pp. 87–93.

Article
Kšicová, Danuše. K.D. Balmont v českých překladech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1982, vol. 31, iss. D29, pp. 113–121.

Article
Dufek, Jaromír. Tři časopisy z počátku století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1982, vol. 31, iss. D29, pp. 95–103.

Article
Palas, Karel. Paměti Matěje Mikšíčka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1982, vol. 31, iss. D29, pp. 57–65.

Article
Kudělka, Viktor. Čechovův přínos světovému dramatu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1982, vol. 31, iss. D29, pp. 105–112.

Article
Mandát, Jaroslav. Počátky ruského epistolárního románu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1982, vol. 31, iss. D29, pp. 41–47.

Article
Justl, Vladimír. Poznámky k tématu Vladimír Holan. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1982, vol. 31, iss. D29, pp. 177–186.

Article
Palas, Karel. K šedesátinám prof. Dušana Jeřábka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1982, vol. 31, iss. D29, pp. 7–16.

Article
Skalička, Jiří. Pojetí satiry v Jungmannově literárněteoretické koncepci. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1982, vol. 31, iss. D29, pp. 25–29.

Article
Blahynka, Milan. Nezvalův Heine. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1982, vol. 31, iss. D29, pp. 169–175.

Article
Válek, Vlastimil. Časové aspekty v memoárové literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1982, vol. 31, iss. D29, pp. 205–213.

Article
Pešta, Pavel. Havlíčkův vliv na popřevratovou satiru. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1982, vol. 31, iss. D29, pp. 131–139.

Article
Kopecký, Milan. Nové přístupy ke staré lyrice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1982, vol. 31, iss. D29, pp. 31–39.

Article
Kardyni-Pelikánová, Krystyna, Pelikán, Jarmil. Model a funkce literatury v pojetí polských romantiků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1982, vol. 31, iss. D29, pp. 49–56.

Article
Dvořák, Jaromír. K brněnsko-olomouckým vztahům v literárněvědné bohemistice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1982, vol. 31, iss. D29, pp. 231–238.

Article
Pražák, Richard. K charakteru české poezie v období válek s revoluční a napoleonskou Francií : puchmajerovci jako předstupeň jungmanovského hnutí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1982, vol. 31, iss. D29, pp. 17–23.

Article
Suchomel, Milan. Předmluva a její čtenáři, zvláště někteří : k recepci Mahenova Měsíce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1982, vol. 31, iss. D29, pp. 141–149.

Article
Bartůšková, Sylva. Dva typy protifašistické divadelní angažovanosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1982, vol. 31, iss. D29, pp. 161–167.

Article
Vlašín, Štěpán. Historické romány Čestmíra Jeřábka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1982, vol. 31, iss. D29, pp. 187–195.

Article
Dorovský, Ivan. Národní specifičnost literatury a interetnické vztahy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1982, vol. 31, iss. D29, pp. 223–230.