Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1958, vol. 7, iss. D5. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 20 of 20

Article
Kopecký, Milan. [Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1958, vol. 7, iss. D5, pp. 151–153.

Article
Burian, Jaroslav. Druhové a komposiční rysy románu Život Klima Samgina. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1958, vol. 7, iss. D5, pp. 120–131.

Article
Válek, Vlastimil. [Lang, Jaromír. Neumannův Červen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1958, vol. 7, iss. D5, pp. 153–155.

Article
Závodský, Artur. Začátky dramatiky Gabriely Preissové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1958, vol. 7, iss. D5, pp. 102–112.

Article
Pražák, Richard. Jan Neruda a maďarská literatura. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1958, vol. 7, iss. D5, pp. 91–101.

Article
Pešta, Pavel. K Šaldovu hodnocení Nerudy kritika. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1958, vol. 7, iss. D5, pp. 113–119.

Article
Hrabák, Josef. Kapitolky o verši Josefa Jungmanna. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1958, vol. 7, iss. D5, pp. 48–82.

Article
Gregor, Alois. Olomoucké povídky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1958, vol. 7, iss. D5, pp. 160–161.

Article
Pešta, Pavel. Zapomenutá báseň Františka Táborského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1958, vol. 7, iss. D5, pp. 163.

Article
Mandát, Jaroslav. Z dějin zápisů a publikace lidových pohádek na Rusi : (k šestému vydání Afanasjevova sborníku ruských pohádek). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1958, vol. 7, iss. D5, pp. 140–146.

Article
Pešta, Pavel. [Lang, Jaromír. St.K. Neumann : čtyři přednášky]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1958, vol. 7, iss. D5, pp. 155–157.

Article
Válek, Vlastimil. Veřejné přednášky o literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1958, vol. 7, iss. D5, pp. 163–164.

Article
Wollman, Frank. Slovanství v jazykově literárním obrození u nás. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1958, vol. 7, iss. D5, pp. 5–47.

Article
Zatočil, Leopold. Kozdra v staročeském Sporu duše s tělem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1958, vol. 7, iss. D5, pp. 83–90.

Article
Válek, Vlastimil. [Buriánek, František. Petr Bezruč]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1958, vol. 7, iss. D5, pp. 157–158.

Article
Kopecký, Milan. [Petrů, Eduard. Soupis díla Petra Chelčického a literatury o něm]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1958, vol. 7, iss. D5, pp. 161–162.

Article
Gregor, Alois. Dva příspěvky k životopisu Jana Blahoslava. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1958, vol. 7, iss. D5, pp. 136–139.

Article
Hrabák, Josef. Z polských prací literárněvědných. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1958, vol. 7, iss. D5, pp. 132–135.

Article
Závodský, Artur. Stať Františka Halase o Mahenově lyrice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1958, vol. 7, iss. D5, pp. 147–150.

Article
Palas, Karel. Nejstarší česká rýmovaná kronika tak řečeného Dalimila. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1958, vol. 7, iss. D5, pp. 158–160.