Advanced search

Searching in title Alexandr Sergejevič Puškin v evropských kulturních souvislostech. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 33

Chapter
Koryčánková, Simona. Религиозно-философское осмысление судьбы и творчества А.С. Пушкина в литературной критике В. Соловьева. In: Alexandr Sergejevič Puškin v evropských kulturních souvislostech. 2000, pp. 187–193.

Chapter
Červyns'ka, Ol'ha V'jačeslavìvna. Рецептивные ресурсы "Евгения Онегина". In: Alexandr Sergejevič Puškin v evropských kulturních souvislostech. 2000, pp. 217–234.

Chapter
Gurvič-Liščiner, Sof'ja D.. Пушкин в культуре сегодняшнего Израиля : проблемы переводов и направление исследований. In: Alexandr Sergejevič Puškin v evropských kulturních souvislostech. 2000, pp. 263–282.

Chapter
Odesskaja, Margarita Moisejevna. "Записки охотника" И.С. Тургенева : проблема жанра. In: Alexandr Sergejevič Puškin v evropských kulturních souvislostech. 2000, pp. 195–205.

Chapter
Mikulášek, Miroslav. Cesta k "duši" díla : "verbum interius" a fenomén "vnitřní formy" v umění interpretace slovesného artefaktu. In: Alexandr Sergejevič Puškin v evropských kulturních souvislostech. 2000, pp. 15–24.

Chapter
Lepilová, Květuše. Речь писем А.С. Пушкина : (эпистолярный стиль коммуникации). In: Alexandr Sergejevič Puškin v evropských kulturních souvislostech. 2000, pp. 141–155.

Chapter
Filipová, Helena. Пушкинские мотивы в поэзии В.С. Высоцкого. In: Alexandr Sergejevič Puškin v evropských kulturních souvislostech. 2000, pp. 169–177.

Chapter
Dorovský, Ivan. Dílo Alexandra Sergejeviče Puškina a Balkán. In: Alexandr Sergejevič Puškin v evropských kulturních souvislostech. 2000, pp. 235–243.

Chapter
Štěpán, Ludvík. Cesty velkých romantiků : (žánrová směřování A.S. Puškina a A. Mickiewicze). In: Alexandr Sergejevič Puškin v evropských kulturních souvislostech. 2000, pp. 305–311.

Chapter
Odinokov, Viktor Georgijevič. Проблема историзма в художественной системе цикла "южных поэм" А.С. Пушкина. In: Alexandr Sergejevič Puškin v evropských kulturních souvislostech. 2000, pp. 85–96.

Chapter
Veršinina, Natal'ja Leonidovna. Модификации образа Петра Великого в произведениях А.С. Пушкина и риторическая традиция. In: Alexandr Sergejevič Puškin v evropských kulturních souvislostech. 2000, pp. 75–84.

Chapter
Štindl, Ladislav. Puškin, ruština, francouzština. In: Alexandr Sergejevič Puškin v evropských kulturních souvislostech. 2000, pp. 313–317.

Chapter
Pechal, Zdeněk. Пародия предполагаемого у А.С. Пушкина. In: Alexandr Sergejevič Puškin v evropských kulturních souvislostech. 2000, pp. 103–106.

Chapter
Pečman, Rudolf. Mozart a Salieri : (Nikolaj Andrejevič Rimskij-Korsakov a jeho "puškinovská" opera). In: Alexandr Sergejevič Puškin v evropských kulturních souvislostech. 2000, pp. 157–162.

Chapter
Svatoň, Vladimír. Hlední ruské identity : čtyři podoby Ruska v literární a myslitelské tradici. In: Alexandr Sergejevič Puškin v evropských kulturních souvislostech. 2000, pp. 25–39.

Chapter
Nábělková, Mira. Puškin - jedno zo žriedel rusizmov v slovenčine. In: Alexandr Sergejevič Puškin v evropských kulturních souvislostech. 2000, pp. 297–303.

Chapter
Kšicová, Danuše. Puškin a problémy mezidisciplinárního výzkumu. In: Alexandr Sergejevič Puškin v evropských kulturních souvislostech. 2000, pp. 49–62.

Chapter
Morávková, Alena. K českým interpretacím Puškinova Borise Godunova a malých tragédií. In: Alexandr Sergejevič Puškin v evropských kulturních souvislostech. 2000, pp. 319–322.

Chapter
Kusá, Mária. Funkčnosť prekladov Puškina v slovenskej kultúre. In: Alexandr Sergejevič Puškin v evropských kulturních souvislostech. 2000, pp. 253–261.

Chapter
Pospíšil, Ivo. Literárněvědná slavistika na počátku třetího tisíciletí a potencialita Puškinova díla. In: Alexandr Sergejevič Puškin v evropských kulturních souvislostech. 2000, pp. 7–13.

Chapter
Binová, Galina Pavlovna. Русский литературный эрос сквозь призму национального самосознания. In: Alexandr Sergejevič Puškin v evropských kulturních souvislostech. 2000, pp. 163–168.

Chapter
Richterek, Oldřich. Образ Евгения и Татьяны в новых чешских переводах "Евгения Онегина" А.С. Пушкина. In: Alexandr Sergejevič Puškin v evropských kulturních souvislostech. 2000, pp. 289–295.

Chapter
Harer, Klaus. Гибель Пушкина и литературно-идеологическая ситуация в России конца 1830-ых годов. In: Alexandr Sergejevič Puškin v evropských kulturních souvislostech. 2000, pp. 179–186.

Chapter
Pospíšil, Ivo. Alexandr Sergejevič Puškin v trojí projekci a česká "úzkost z dějin". In: Alexandr Sergejevič Puškin v evropských kulturních souvislostech. 2000, pp. 283–288.

Chapter
Sováková, Jana. Образ художника в творчестве Михаила Булгакова. In: Alexandr Sergejevič Puškin v evropských kulturních souvislostech. 2000, pp. 213–216.