Advanced search

Searching in title Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 28

Chapter
Štěpán, Ludvík. Biografické kontury díla profesora Miroslava Mikuláška. In: Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. 2001, pp. 5–8.

Chapter
Pospíšil, Ivo. Cesta k duši díla : (k jubileu prof. PhDr. Miroslava Mikuláška, DrSc.). In: Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. 2001, pp. 19–21.

Chapter
Kyloušek, Petr. Francouzský mytologický román 70. a 80. let. In: Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. 2001, pp. 109–116.

Chapter
Lepilová, Květuše. Akcelerace v naraci při konkretizaci uměleckého textu : ("multimediální" čtenářství). In: Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. 2001, pp. 133–141.

Chapter
Mikulášek, Miroslav. Cesta k "duši" díla : fenomén "vnitřní formy" v genologicko-hermeneutické anamnéze slovesného artefaktu. In: Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. 2001, pp. 199–246.

Chapter
Vorel, Jan. Petrohrad A. Bělého jako prostor gnostické negace předmětného světa. In: Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. 2001, pp. 61–66.

Chapter
Filipová, Helena. Duše dějin v díle Marka Charitonova. In: Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. 2001, pp. 51–59.

Chapter
Ryčlová, Ivana. Filozofický systém N. Berďajeva jako myšlenková báze tragédie Valpuržina noc aneb Komturovy kroky V. Jerofejeva. In: Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. 2001, pp. 75–82.

Chapter
Munzar, Jiří. Heinrich Böll a čeští spisovatelé. In: Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. 2001, pp. 117–121.

Chapter
Wollman, Slavomír. Duše v lyru vkletá a způsoby jejího výkladu. In: Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. 2001, pp. 25–30.

Chapter
Kšicová, Danuše. Balmontova Duše Českých zemí. In: Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. 2001, pp. 41–46.

Chapter
Back matter. In: Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. 2001, pp. .

Chapter
Výběrová bibliografie prof. PhDr. Miroslava Mikuláška, DrSc.. In: Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. 2001, pp. 9–17.

Chapter
Dorovský, Ivan. Poválečná charvátská dramatika a její recepce u nás. In: Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. 2001, pp. 123–131.

Chapter
Zelenka, Miloš. Dekonstruktivistická komparatistika v éře poststrukturální kritiky. In: Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. 2001, pp. 143–151.

Chapter
Šmajs, Josef. Informace a pravda jako společné problémy filosofie a literatury. In: Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. 2001, pp. 179–188.

Chapter
Hroch, Jaroslav. Archetyp a symbol v hermeneutické filosoii. In: Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. 2001, pp. 171–177.

Chapter
Front matter. In: Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. 2001, pp. .

Chapter
Obsah. In: Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. 2001, pp. 247.

Chapter
Zahrádka, Miroslav. Poznámky k Puškinově reflexi současnosti a minulosti. In: Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. 2001, pp. 67–74.

Chapter
Kudrnáč, Jiří. Karáskův čínský mýtus krásy. In: Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. 2001, pp. 105–107.

Chapter
Štěpán, Ludvík. Vyprávěčské [i.e. vypravěčské] žánry v ruské a polské literatuře. In: Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. 2001, pp. 83–98.

Chapter
Binová, Galina Pavlovna. Литература. Зачем?. In: Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. 2001, pp. 47–49.

Chapter
Bartoňková, Dagmar. Papyrové zlomky promlouvají k otázce vztahů řeckého a římského románu. In: Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. 2001, pp. 99–103.

Chapter
Pospíšil, Ivo. "Stydlivost" tvorby : (Apollon Grigorjev, kreativní autoreflexe a vývojové vplývání ruské literatury). In: Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. 2001, pp. 31–39.