Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1968, vol. 17, iss. D15. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 30

Article
Krhoun, Mečislav. Древнерусская литература и ее связи с новым временем. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, vol. 17, iss. D15, pp. 209–211.

Article
Burian, Jaroslav. Vědecká konference Padesát let sovětské literatury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, vol. 17, iss. D15, pp. 221–222.

Article
Závodský, Artur. K historii Socialistické scény. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, vol. 17, iss. D15, pp. 115–122.

Article
Mikulášek, Miroslav. Жaнpoвыe иcтoки и cвязи Миcтepии-Буфф B. Maякoвcкoгo c eвpoпeйcкoй дpaмaтypгиeй. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, vol. 17, iss. D15, pp. 91–114.

Article
Válek, Vlastimil. [Jirásek, Alois. Dopisy 1871-1927]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, vol. 17, iss. D15, pp. 212–214.

Article
Krystýnek, Jiří. Osmdesát let Franka Wollmanna. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, vol. 17, iss. D15, pp. 219–221.

Article
Kopecký, Milan. Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti při ČSAV v roce 1967. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, vol. 17, iss. D15, pp. 223–224.

Article
Závodský, Artur. [Vančurová, Ludmila. Dvacet šest krásných let]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, vol. 17, iss. D15, pp. 214.

Article
Krystýnek, Jiří. K problematice historické prózy v slovanských literaturách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, vol. 17, iss. D15, pp. 7–18.

Article
Kudělka, Viktor. Kollárův podíl na formováni ilyrské poezie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, vol. 17, iss. D15, pp. 31–44.

Article
Jirásek, Josef. Maxim Gorkij a Jekatěrina Pavlovna Peškova Josefu Jiráskovi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, vol. 17, iss. D15, pp. 199–202.

Article
Pelikán, Jarmil. Z problematyki tłumaczeń literatury polskiej na język czeski : balladyna i Lilla Weneda w przekładach O. Mokrego i F. Halasa. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, vol. 17, iss. D15, pp. 137–164.

Article
Mandát, Jaroslav. Пиcьмa Б.К. Зaйцeвa в Чexию. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, vol. 17, iss. D15, pp. 203–206.

Article
Dorovský, Ivan. O peвoлюциoнныx идeяx в твopчecтвe Paйкo Жинзифoвa. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, vol. 17, iss. D15, pp. 45–52.

Article
Kšicová, Danuše. Puškinské studie Františka Táborského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, vol. 17, iss. D15, pp. 63–80.

Article
Dorovský, Ivan. Večer k osmdesátinám F. Wollmanna. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, vol. 17, iss. D15, pp. 223.

Article
Kopecký, Milan. Dvě kapitolky o českém a polském řečnictví. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, vol. 17, iss. D15, pp. 19–30.

Article
Rajnošek, Leo. [Płażewski, Jerzy. Filmová řeč]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, vol. 17, iss. D15, pp. 216–218.

Article
Krhoun, Mečislav. [Перкин, Наум Соломонович. В семье братских литератур]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, vol. 17, iss. D15, pp. 215–216.

Article
Dorovský, Ivan. K dílu Giorgia Nurigianiho. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, vol. 17, iss. D15, pp. 222.

Article
Jeřábek, Dušan. Církevně reformní snahy v osvícenských Čechách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, vol. 17, iss. D15, pp. 123–136.

Article
Dorovský, Ivan. O některých vývojových tendencích v poválečné makedonské próze. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, vol. 17, iss. D15, pp. 193–198.

Article
Beneš, Bohuslav. Funkce českých kramářských pisní se zřetelem k jejich slovanským paralelám. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, vol. 17, iss. D15, pp. 165–185.

Article
Burian, Jaroslav. Paзвитиe pyccкoгo poмaнa XX в.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, vol. 17, iss. D15, pp. 81–90.

Article
Kopecký, Milan. Norimberský rukopis Labyrintu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, vol. 17, iss. D15, pp. 188–192.