Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 38

Article
Hala, Arnold. Originalidad y sinceridad trovadoresca. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 241–246.

Article
Závodský, Artur. [Urbanec, Jiří. Mladá léta Petra Bezruče]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 257–258.

Article
Pražák, Richard. [Rákos, Petr. Rhytm and metre in Hungarian verse]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 261–262.

Article
Mandát, Jaroslav. Пoтepянныe пиcьмa pyccкиx пиcaтeлeй. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 247–248.

Article
Jeřábek, Dušan. Karel Havlíček, církev a náboženství : (k problematice Epištol kutnohorských). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 7–20.

Article
Pražák, Richard. Dobrovský a Kazinczy : (k typologii českého a maďarského kulturně politického a literárního vývoje na přelomu 18. a 19. století). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 45–60.

Article
Zatočil, Leopold. Zur älteren und neuesten Saga-Literatur. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 216–222.

Article
Kopecký, Milan. Projev na vědeckém matiné filosofické fakulty UJEP v Brně, konaném 25. listopadu 1970 k 300. výročí úmrtí J.A. Komenského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 249–254.

Article
Pelikán, Jarmil. Frantowe prava. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 259–260.

Article
Krhoun, Mečislav. Náčrt vývoje běloruské literární vědy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 177–186.

Article
Pražák, Richard. Problematika slovensko-maďarských literárních vztahů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 213–215.

Article
Krystýnek, Jiří. Wollmanova kniha o problematice slovanství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 197–204.

Article
Zatočil, Leopold. Sechs Erzählungen aus den Gesta Romanorum nach einer Brünner Handschrift aus dem Jahre 1455. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 119–140.

Article
Novák, Otakar. Theatralia et cinematographica. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 205–212.

Article
Pražák, Richard. Konference o národním obrození v Podorlicku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 276.

Article
Kudělka, Viktor. K otázce vnitřních předpokladů ilyrského hnutí v charvátské literární tradici. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 79–92.

Article
Kopecký, Milan. Německý spis o staročeském Tristanovi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 228–230.

Article
Krhoun, Mečislav. Садружнасць літаратур. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 264–266.

Article
Pelikán, Jarmil. [Csató, Edward. Leon Schiller]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 271–273.

Article
Novák, Otakar. Réalités de Charles Péguy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 234–240.

Article
Dorovský, Ivan. [Drugovac, Miodrag. Podvižno ogledalo]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 262–264.

Article
Rosendorfský, Jaroslav. [Bukáček, Josef. Vrchlického překlady z Danta]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 255–256.

Article
Rajnošek, Leo. [Collet, Jean. Jean-Luc Godard]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 269–270.

Article
Hošková, Magda. Výměna - Books received - Büchereinlauf - Книгообмен. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 277–293.

Article
Fryčer, Jaroslav. Přirovnání v Proustově Hledání ztraceného času. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 187–196.