Advanced search

Searching in title Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 23 of 23

Chapter
Zkratky. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, pp. 232.

Chapter
Etnologické studie. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, pp. 255.

Chapter
Prameny. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, pp. 233–234.

Chapter
Křížová, Alena. Úvod. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, pp. 6.

Chapter
Macháňová, Lenka. Kovové součásti středověkých oděvů získané archeologickými výzkumy v Jihlavě. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, pp. 160–169.

Chapter
Hričková, Jitka, Křížová, Alena. Oděvní spínadla jako archaický typ lidového šperku. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, pp. 196–212.

Chapter
Jeřábková, Alena. Plachty jako relikt středověkého svrchního oděvu. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, pp. 81–90.

Chapter
Rejsek, Miloš. "Ako jednotlivé kultúry boly [i.e. boli] na seba nanášané" : pohled na ornament v díle Antonína Václavíka. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, pp. 70–78.

Chapter
Šimša, Martin. Spodky - málo známá součást mužského oděvu českého středověku. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, pp. 107–121.

Chapter
Králíková, Michaela, Králík, Miroslav. Devocionálie jako předměty religiózní i dekorativní povahy. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, pp. 170–186.

Chapter
Loskotová, Irena. Ornament v kachlovém reliéfu středověkoho a raně novověkého Brna. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, pp. 9–27.

Chapter
Měchurová, Zdeňka. Motiv větévky vinné révy (?) na zemědělském nářadí. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, pp. 51–57.

Chapter
Autoři. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, pp. 4–5.

Chapter
Čermáková, Eva. Od středověkých amuletů k "žužu" přívěskům. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, pp. 187–195.

Chapter
Křížová, Alena. Sředověké motivy ve šperku a bižuterii 19. století. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, pp. 213–231.

Chapter
Rejstřík. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, pp. 245–253.

Chapter
Literatura. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, pp. 235–244.

Chapter
Drápalová, Lenka. Valašské úvodnice ve sbírkách Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, pp. 91–106.

Chapter
Šlancarová, Věra, Křížová, Alena. Podoba středověkého šperku (s přihlédnutím ke sbírkám a nálezům na jižní Moravě). In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, pp. 141–159.

Chapter
Michalička, Václav. Pokrývky hlavy ze stromové houby troudnatce kopytovitého. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, pp. 122–130.

Chapter
Křížová, Alena. "Starobylý" původ lidového ornamentu (podle Vlasty Havelkové). In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, pp. 58–69.

Chapter
Mertová, Petra. Inspirační zdroje českého krajkářství. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, pp. 131–138.

Chapter
Kalinová, Alena. Cechovní symbolika a pracovní motivy na keramice 17.-19. století ze sbírky Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, pp. 28–50.