Advanced search

Searching in title Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 20 of 20

Chapter
Drozdová, Eva. Antropologická charakteristika staroslovanského obyvatelstva hradiště Pohansko u Břeclavi. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, pp. 111–125.

Chapter
Turčan, Vladimír. Slovanský predkresťanský kultový objekt v Moste pri Bratislavě. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, pp. 151–158.

Chapter
Lutovský, Michal, Michálek, Jan. Archeologie násilného zániku: pád Hradce u Němětic. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, pp. 133–142.

Chapter
Horáčková, Ladislava, Vargová, Lenka, Macháček, Jiří. Antropologicko-lékařský výzkum kosterních pozůstatků z doby stěhování národů (Břeclav-Líbivá) : (předběžné sdělení). In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, pp. 63–69.

Chapter
Bialeková, Darina. Železný česák z Pobedima. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, pp. 143–150.

Chapter
Klanicová, Evženie. Archeologické lokality z doby hradištní v zázemí hradiska Pohansko u Břeclavi. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, pp. 31–37.

Chapter
Seznam zkratek. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, pp. 231.

Chapter
Seznam autorů. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, pp. 232.

Chapter
Macháček, Jiří. Pohansko u Břeclavi po roce 1990 : příspěvek ke čtyřicátému výročí zahájení archeologických výzkumů. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, pp. 9–19.

Chapter
Menoušková, Dana. Hradisko sv. Klimenta. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, pp. 159–184.

Chapter
Frolíková, Drahomíra. Keramika z Uherského Hradiště - technologický vývoj v 9. století. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, pp. 207–216.

Chapter
Staňa, Čeněk. Osobitost velkomoravských šperků z Břeclavi-Pohanska. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, pp. 91–109.

Chapter
Měřínský, Zdeněk. Hradisko Břeclav-Pohansko a počátky Břeclavského hradu. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, pp. 71–90.

Chapter
Rajchl, Rostislav. Astronomické prvky v orientaci pohřebiště Břeclav-Pohansko. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, pp. 127–132.

Chapter
Galuška, Luděk. Neznámé slovanské pohřebiště u Vranovic (okr. Břeclav) a jediné nálezy z něj pocházející. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, pp. 185–197.

Chapter
Vignatiová, Jana, Klanicová, Evženie. Předběžná zpráva o výsledcích archeologického výzkumu na jižním předhradí Pohanská u Břeclavi v letech 1991-1994. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, pp. 21–30.

Chapter
Macháček, Jiří. Zpráva o archeologickém výzkumu Břeclav-Líbivá 1995-1998. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, pp. 39–62.

Chapter
Měřínský, Zdeněk. Úvodem. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, pp. 7.

Chapter
Kavánová, Blanka. Specifika pozdně velkomoravské keramiky v Mikulčicích. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, pp. 199–205.

Chapter
Hašek, Vladimír. Geofyzikální prospekce na výšinném hradisku v Chotěbuzi-Podoboře u Českého Těšína. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, pp. 217–230.